uddannelsesnævn

Uddannelsesnævn var rådgivende for Direktoratet for Erhvervsuddannelserne i alle spørgsmål vedrørende uddannelsen indenfor de forskellige fag.
Betænkning om nedsættelse af et uddannelsesråd for teknikeruddannelserne :
Afgivet af et af undervisningsministeriet den 18. februar 1971 nedsat udvalg, 1974. ; Betænkning 710)
Betænkning 710 beskriver følgende tekniske uddannelsesnævn
Fortegnelse over uddannelsesnævn. (Pr. 1. januar 1974).
1. Uddannelsesnævnet vedrørende tekniske assistenter og tekniske tegnere 1968-1990.
2. Uddannelsesnævnet vedrørende bio- og kemotekniske uddannelser,
3. Uddannelsesnævnet vedrørende uddannelse af laboranter og laboratorieteknikere med fysik som speciale 1965-1990.
4. Uddannelsesnævnet vedrørende konfektionsassistenter eller Uddannelsesnævnet for beklædningsindustrien 1968-1973.
5. Uddannelsesnævnet vedrørende uddannelse af elektronikteknikere 1968-1989.
6. Uddannelsesnævnet vedrørende maskinteknikere 1964-1989.
7. Uddannelsesnævnet vedrørende uddannelse af byggeteknikere og bygningskonstruktører 1966-1989 .
Desuden kan nævnes:
Uddannelsesnævnet for EDB-assistentuddannelsen og datanomkursus 1987-1989
Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet
Uddannelsesnævnet for hospitalslaboranter 1958-1966
Uddannelsesnævnet vedrørende kunsthåndværkeruddannelserne 1971-1990 under: Skolen for Brugskunst.
Uddannelsesnævnet for luftfartsuddannelserne, 1979?-?
Uddannelsesnævnet for sundhedsvæsenet, 1966-1990
Uddannelsesnævnet vedrørende De Stærkstrømsteknisk Uddannelser 1984-1989
Uddannelsesnævnet vedrørende uddannelsen af VVS-teknikere 1971-1989
Se også: erhvervsuddannelser ; studienævn ; uddannelsesråd.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page