Direktoratet for Erhvervsuddannelserne

Historisk direktorat oprettet 1965 under: Undervisningsministeriet.
Forsættes 1990 som: Erhvervsskoleafdelingen.
Administrationsudvalget af 1960, 1. betænkning, 1962.; Betænkning 301)
Omlægning af uddannelsesvæsenets administration En række kommissionsbetænkninger i 1950erne påpegede, ifølge Rigsarkivets referat fra betønkning 301, at den stats- lige administration af de uddannelser, som traditionelt var knyttet til erhvervslivet og fagorganisationerne (lærlingeuddannelser, handelsfaglige- og tekniske uddannelser m.m.) var fordelt mellem fagministerierne på en måde, der vanskeligggjorde koordinering imellem uddannelserne, medførte ringe forbindelse med folkeskolen og aftenskolen og hindrede en samlet planlægning og udbygning samt hæmmede erhvervsskifte og videreud- dannelse. Som følge heraf overførtes en række sagområder vedr. erhvervsuddannelser pr. 1. okt. 1961 (bek. 296 af 25. sept. 1961) fra Handelsministeriet, Socialmin. og Arbejdsmin. til Undervisningsmin. Fra Handelsmin. overførtes sager vedr. lærlingeuddannelse, tekniske skoler og fagskoler samt handelslærlingeskoler, handelsmedhjælperskoler, højere handelsskoler og handelshøjskoler, elementære tekniske uddannelser (tekniske assistenter, laboratorieteknikere, kemoteknikere, tekstilteknikere, hospitalslaboranter, visse uddannelser på Kunsthåndværkerskolen i Kbh. samt Skolen for Boligindretning og Varmemesterskolen), teknikumuddannelserne, andre videregående tekniske uddannelser (Bygningskonstruktørskolen, maskinteknikerkursus, elektroteknikerkursus, undervisningen af elektroinstallatører, andre uddannelser på Kunsthåndværkerskolen samt værkstedsfunktionærskolerne, Støbemesterskolen og Håndværksrådets Mesterprøvekursus), undervisningen på de teknologiske institutter, Husassistenternes Fagskole og maskinist- og maskinmesteruddannelsen.
Se også: Direktoratet for Arbejdsmarkedsuddannelserne ; erhvervsuddannelse ; Teknikerrådet ; uddannelsesnævn.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page