Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Privat, ankenævn oprettet 1973.
Voldgiftsnævnet bidrager med at løse konflikter inden for bygge- og anlægsbranchen, når parterne er enige om det. Som oftest har parterne anvendt et af standardaftaledokumenterne inden for bygge- og anlægsområdet, men det kan også være aftalt på anden vis. Det gælder alle arbejder fra den erhvervsmæssige kontorbygning, det store offentlige bro-, vej- eller skolebyggeri til andelsboligen og det private parcelhus.
Voldgiftsafgørelser indenfor bygge- og anlægsvirksomhed findes i Kendelser om fast ejendom 1975- (er også tilgængelig elektronisk via Schultz LovText. Afgørelser før 1972 findes kun hos Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed og er ikke offentligt tilgængelige.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page