velgørenhed

1. At gøre godt håndværk.
2. Den egenskab eller det forhold at være velgørende, gøre vel, over for trængende, fattige og syge.
Ofte indenfor velgørende foreninger, institutioner eller stiftelser.
Danskerne og velgørenhed anno 2013
Velgørenhed vil sige, at man donerer penge, materiel, tjenester, tid og/eller arbejde til et socialt velgørende formål uden nogen form for belønning til donor ud over glæden ved at give.
Omtalt i Betænkning 1532.
Se også: Etik ; Indsamlingsetisk Nævn ; Indsamlingsorganisationernes Brancheforening ; økonomi.

Litteratur


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page