vildt

Dyr, der lever i vild tilstand, og som gøres til genstand for jagt.
Bekendtgørelse af lov om jagt og vildtforvaltning, 2018.
§ 2. Lovens regler om vildt gælder for pattedyr og fugle, herunder trækfugle, som er naturligt forekommende i den danske natur. Reglerne gælder også for pattedyr og fugle, som er udsat eller er undsluppet menneskelig varetægt, og som har etableret vildtlevende, reproducerende bestande i naturen, medmindre de traditionelt betragtes som husdyr.
Se også: Reservatrådet ; Vildtnævnet.

Litteratur

Danmarks vildtreservater. / : Jørgen Fog. Branner og Korch, 1976.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page