Reservatrådet

Råd oprettet 1936 under: Landbrugsministeriet.
Senere under: Miljøministeriet.
Forsætttes 1967 som: Vildtnævnet.
Bekendtgørelse om fredning af fuglelivet i og ved Hobro Vesterfjord og en del af Hobro Østerfjord, 1966.
2. På det fredede område forbydes det alle og enhver uden reservatrådets tilladelse at udøve jagt på eller på anden måde ombringe, indfange, forulempe eller forjage svømme- og vadefugle samt at beskadige disse fugles reder eller at ødelægge eller indsamle deres æg.
Se også: Jagt ; naturfredning ; reservat.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page