the World Alliance for Promoting International Friendship through the Churches

Verdensforbundet til Fremme af Venskab blandt Nationerne ved Kirkerne.
International økumenisk fredsbevægelse oprettet 1914. Verdensforbundet samarbejdede med Faith and Order / Bevægelsen for praktisk Kristendom fra 1927.
Den danske afdeling af Verdensforbundet til Fremme af Venskab blandt Nationerne ved Kirkerne reorgansieret 1923; efterfølgende bladsamarbejde med Kristeligt Fredsforbund. Medlemmerne kom fra den danske folkekirke og forskellie protestantiske frikirkelige trossamfund. Blandt de danske medlemmer var Valdemar Ammundsen, folketingsmand N. Andersen, biskop H. Ostenfeld, Cand. theol. G. Sparring-Petersen og sognepræst H. Dreiøe. Det internationale Verdensforbund opløses 1948. Arkiv: Swarthmore College Peace Collection.
Se også: Danmark: Fredsbevægelser.

Litteratur

Ammundsen, Valdemar: Kirkeligt Verdensforbunds Tilblivelse og hidtidige Virksomhed. I: Freds-Varden, 1926:2 s. 19-23.
Verdensforbundet til Fremme af Venskab blandt Nationerne ved Kirkerne: Formaal. I: Freds-Varden, 1926:2 s. 30-31.
Verdensforbundet til Fremme af Venskab blandt Nationerne ved Kirkerne: Konstitution for den danske Afdeling. I: Freds-Varden, 1926:2 s. 31-32.
Ostenfeld, H.: Hvorfor og hvorledes skal Verdensforbundet Arbejde i Danmark? I: Freds-Varden, 1926:2 s. 17-18.
Sparring-Petersen, G.: Kirkemøde i Lausanne : Hvad vil Faith and Order Bevægelsen? I: Freds-Varden, 1927:4 s. 49-53.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page