The Danish Peace Academy

GANDHI AND NORDIC COUNTRIES

Collected by E. S. Reddy and Holger Terp. - Editors and publishers E. S. Reddy and Holger Terp.

Anne Marie Petersen biography : Books

Contemporary Danish publications on the mission and the political situation in India and biographies over Anne Marie Petersen.

  1. Books in general
  2. Books by Anne Marie Petersen

Bibliographies

Vig Jensen, Ingrid: Litteratur om Indien med særligt Henblik paa Porto Novo Missionens Arbejde. In: Porto Novo, 1938 no 4 pp. 69-80.

Books in general

Andrews, C. F.: Nye Tider i Indien / The Renaissance in India.
The Danish Mission Society, 1914. - 273 pp.

Anker-Møller, Rasmus: Porto Novo Missionen : Et lille stykke Indo-Dansk Historie.
P. J. Smidts Bogtrykkeri og Boghandel Vojens, 1940. - 224 pp.

Anker-Møller, Rasmus: Porto Novo Missionen II : Et lille stykke Indo-Dansk Historie.
P. J. Smidts Bogtrykkeri og Boghandel Vojens, 1952. - 84 pp.

Benedictsen, Aage Meyer: Indien og Europa.
J. Erslev, 1909 ; 1910. - 16 pp.
; Grundrids ved folkelig Universitetsundervisning ; 159)

Bundgaard, Niels: Det danske Missionsselskabs Historie : Missionsmenigheden i Danmark.
The Danish Mission Society, 1935. - 394 pp.

Bundgaard, Niels: Det danske Missionsselskabs Historie : Tamulmissionen.
The Danish Mission Society, 1942. - 422 pp.

Christensen, Jens: Indien i Dag : Breve af.
Samlerens forlag, 1946. - 182 pp.

Hornsbeck, Carl: Fra øst og vest.
De unges forlag, 1919.

Jones, Stanley Eli: Kristus og Indien.
The Danish Mission Society, 1926. - 198 pp.

Kirkernes Verdensmission : De evangeliske missioners Verdensstævne i Tambaram 1938 / publisher Axel Malmstrøm. The Danish Mission Society, 1939. - 187 pp.

Lange, P. H.: Mørke og Lys i Missionens Historie.
De unges Forlag, 1939. - 199 pp.

Larsen, Tine Elisabeth: Anne Marie Petersen : En dansk missionær i Sydindien 1909-1951. Upubliceret speciale. University of Copenhagen, Institut for Religionshistorie, 1994-1995[?].

Larsen, Tine Elisabeth: Anne Marie Petersen : a Danish women in South India - A Missionary story 1909 - 1951. - Chennai: Lutheran Heritage Archives ; Gurukul Lutheran Theological College and Research Institute. 2000. - 233 pp., : ill. ; Lutheran Heritage Archives. Series 3)

Løventhal, Eduard: Efter 16 Aar i Indien : Et Ord til den danske Menighed.
Schønberg, 1890. - ?? pp.

Løventhal, Eduard: Folkeracerne i Sydindien og deres indbyrdes Forhold. Schønberg, 1891. - ?? pp.

Løventhal, Eduard: Indien før og nu.
- Odense : Milo, 1895. - 363 pp.

Møller, Christian Frimodt: Evangeliets Forkyndelse i Indien.
The Danish Mission Society, 1935. - 144 pp.

Møller, Christian Frimodt: Indien : Stillingen paa Missionsmarken.
The Danish Mission Society's Publishers, 1918. - 156 pp.

Møller, Christian Frimodt: Sanatoriet ved Madanapalle.
Lohse, 1917. - 40 pp.

Lærerindernes Missions-Forbund (1902-1927) : 25 Aarsberetning. 1928. - 84 pp.

Rasmussen, Erik: Indien.
University of Copenhagen, Institut for Historie og Samfundsøkonomi, 1942. - 141 pp.

Rasmussen, Harald: Mellem Singhalesere og Hinduer.
Gyldendal, 1895. - 287 pp.

Rendtorff, C.: Missionsarbejdet i Indien under D.M.S.
The Danish Mission Society, 1946. - 146 pp.

Særmark, H.: Stanley Jones.
Nyt nordisk Forlag, 1934. - 62 pp.

Books by Anne Marie Petersen

Jetiradj - Tiggernes Konge : (Surendranath Araya) : En Beretning fra Indien. Lohse, 1916. - 248 pp.

Jetiradj - Tiggernes Konge : (Surendranath Araya) : En Skildring fra Indien. 8th printing, The Danish Mission Society's Publishers, 1917. - 243 pp.

Danmarks Verdensmission / Published by: The Danish Mission Society, 1919. - 72 pp.

Lille Else : En dansk Pige i Hindostan : En kristen i Hedningeland / Fortælling af Søster Marianne. - Kolding : Konrad Jørgensens Bogtrykkeri, 1914. - 63 pp.
Authobiographical short story by Anne Marie Petersen rpt., in Missionær Anne Marie Petersen og hendes Virksomhed i Indien pp. 5-26.

Missionær Anne Marie Petersen og hendes Virksomhed i Indien / collected by: Ella Westerdahl. - Slagelse : Centraltrykkeriet, I Kommisison hos Chr. Gede, 1921. - 47 pp

En Sviptur til Indien. Lohse, 1919. - 132 pp.

Vor Skole / Published by Udvalget for Løventhals Missions Fortsættelse, 1918. - 36 pp.

Anne Marie Petersen biography : Articles

Contemporary Danish Gandhi literature: Books, Articles.

Top


Go to The Danish Peace Academy
Back to Index

fredsakademiet.dk.
Locations of visitors to this page