Det danske Fredsakademi

Anmeldelse af Jan Øberg: Forudsigelig fiasko : Konflikten med Irak og Danmark som besættelsesmagt

Af Holger Terp.

Jan Øberg: Forudsigelig fiasko : Konflikten med Irak og Danmark som besættelsesmagt
Borgens forlag, 2004. - 296 s.
Pris: 269 kr.
Er udkommet.

Forudsigelig fiasko er skrevet af fredsforskeren Jan Øberg i tæt samarbejde med en række kollegaer tilknyttet TFF. Der står Jan Øberg på omslaget og titelbladet, mens bogens enkelte kapitler indeholder navnene på forfatterne. Der er både analyserende og beskrivende kapitler samt debatartikler. Cirka halvdelen af bogen handler om Irak før krigsudbruddet i marts 2003 og resten af bogen handler om tiden efter krigsudbruddet frem til marts 2004. Altså en meget aktuel bog også selv om redaktionen er slutter for hele tre måneder siden. Anmeldelsen søger at være beskrivende, analyserende og trække enkelte aktuelle vigtige tråde frem til nutiden.

Krig er sygdom

For Jan Øberg er krig en sygdom; samme resultat Emil Flusser i 1932 var kommet frem til med bogen Krieg als Krankheit. Krig er en livstruende sygdom, der kun kan kureres, hvis sundhedspersonalet er er så erfaren, at doktoren ikke bare analyserer de mange komplicerede symptomer på patientens sygdom og læger dem, men også analyserer og behandler de omstændigheder som gjorde patienten syg. Derfor er konfliktforståelse konfliktløserens ABC, på samme måde som socialmedicin blev et af lægernes vigtigste arbejdsredskaber til at forstå sammenhængen mellem miljø og sygdom.

For Jan Øberg og de tilknyttede forskere ved hans institut for freds- og fremtidsforskning i Lund foregår diagnosen af konflikten midt i såret, der, hvor konflikten og eller krigen foregår. Denne omstendige indgang til konfliktløsning forudsætter stor viden om baggrunden for konflikten samt evner til at udvikle redskaber til helbredelse, så patienten overlever sygdommen og ikke dør under operationen.

Første del af Forudsigelig fiasko er en beskrivelse af patientens helbred. Verdens tilstand er blevet markant dårligere siden Jan Øberg publicerede sin svenske doktorafhandling Myter om vor sikkerhed i 1981. Et par eksempler: ”Cirka 86% af al våbeneksport foretages af de fem medlemmer af Sikkerhedsrådet, der ellers har til opgave at holde fred i verden (USA, England, Kina, Frankrig og Rusland”; og ”alle verdens landes militære udgifter andrager cirka 800 milliarder dollar; FNs samlede budget er på omkring 15 milliarder dollar, altså mindre end 2% af militærudgifterne; FNs samlede budget svarer til omsætningen i den amerikanske slankeindustri”. Patienten har altså fået det værre siden den kolde krig, hvor Jan Øberg angiver de samlede årlige udgifter til militæret til 700 milliarder dollar.

De gode amerikanere ...

Øberg bruger et afsnit på at analysere Bushs tale om ondskabens akse. At USA er et godt imperium som bekæmper terrorister i udkanten af det verdensomspændende imperium. Hvordan Bush og andre amerikanere har fået den opfattelse at de er gode kan man få en ide om, ved at se lidt nærmere på, hvordan amerikanerne har anvendt begrebet terrorisme. Under første verdenskrig bestod det politisk bestemmende mindretal af anden og tredje generationsindvandrere, hvoraf størstedelen var fabrikanter og bønder. Disse så den store indvandring af arbejdere som en trussel, specielt fordi mange af de indvandrede arbejdere var fagligt og socialt aktive. Derfor benyttes første verdenskrig til en voldsom undertrykkelse af den amerikanske fagbevægelse, politiske partier og pacifister som stort set lammede den oppositionelle bevægelse. I mellemkrigsårene systematiserede det hvide hus og den amerikanske højrefløj undertrykkelsen, hvilket bl.a. indebar at mange vælgere holdt op med at stemme ved lokale og nationale valg. Dette er baggrunden for den amerikanske sikkerhedsstat og deres fjendebilleder som under første verdenskrig var ’pro-tyske’ pacifister, efter den sovjetiske revolution, kommunismen, og efter murens fald, dem som forhindrer amerikanerne i at købe billig olie. Med Jan Øbergs ord, ’vi er tilbage i koldkrigsretorikken’ med en religiøst betonet politisk fundamentalisme’, fordi USA ønsker ’at stå over’ verden. Når man er over verden, er man ligeglad med verdensordenen og internationale love og retsregler og gør som det passer en, med katastrofale følger for FN og verdenssamfundet.

Oliens rolle

Hvad er krigsgrundlaget? Kampen mod terror har erstattet kampen mod kommunismen, skriver Jan Øberg. Med en lettere omskrivning af italieneren Giangiacomo Trivulzios vise ord: ”Til at forberede krig er tre ting nødvendige, penge, penge og atter penge” til, ”til at forberede krig er tre ting nødvendige olie, olie og atter olie”. Både penge og olie spiller en stor rolle i Irak-krigen. Irak formodes at være verdens anden største olienation og amerikanerne bygger nu baser ved vigtige oliecentre i Østeuropa og Mellemøsten. Kontrollerer man Irak, ’så sidder man også tæt på begivenhederne … hvis eller når Saudi Arabien bryder sammen’. Både det vestlige civilsamfund og militærs ”energibehov er umætteligt og disse veje skal sikres. Det skal kilderne også” s. 100.

Der er meget forskellige beløb for omkostningerne i forbindelse med krigen i Irak og genopbygningen af landet. Jan Øberg nævner at USA bruger en milliard dollar om ugen på besættelsen af Irak, men sætter ikke omkostninger på genopbygningen af de menneskelige og materielle ruiner. Amerikanske krigsomkostninger vurderes af the Institute for Policy Studies til, 151.1 milliarder dollar alene i år1. Dertil skal lægges mellem 12 og 64 milliarder dollar til for tidligere års udgifter. (In addition, DOD obligated about $12.2 billion for U.S. military operations in Iraq before April 30, 2003, for a total obligation of $64.3 billion for U.S. military operations during Operation Iraqi Freedom”2).

Oplysninger om resten af USAs allierede besættelsesstyrkers økonomiske omkostninger mangler og er svære at finde på nettet. Til krigs- og besættelsesudgifterne skal lægges regningen for genopbygningen af Irak. De seneste tal fra den amerikanske rigsrevision siger, at der til genopbygningen af Irak ”as of April 30, 2004, about $58 billion in grants, loans, assets, and revenues from various sources had been made available or pledged to the reconstruction of Iraq”. Det vil med andre ord sige, at for hver gang der anvendes en dollar på krig, skal der benyttes mellem 25 og 50 cent og måske endda mere på genopbygning af de menneskelige og materielle ruiner. Alene summen af de kendte amerikanske omkostninger til krigen mod Irak svarer til mellem I/4 og I/3 af verdens samlede årlige militærudgifter. Et astronomisk beløb som skal betales en gang i fremtiden.

Alternativer til den nuværende usikkerhedspolitik er for Jan Øberg etablering af sandhedskommissioner.

Jan Øbergs bog er en sønderlemmende kritik af vestlige massemediers dækning af Mellemøsten, specielt Irak, hvilket kan være baggrunden for den manglende danske debat om oplysningerne i Forudsigelig fiasko. I øvrigt er gode værker om Iraks historie svært tilgængelige, specielt i danske biblioteker. Den irakiske professor Ghassan Atiyyah's hovedværk om Iraks historie i perioden omkring første verdenskrig, Iraq : 1908 - 1921 : A Socio - Political Study (Beirut 1973), findes ikke i danske biblioteker.

Jan Øberg er en moderne forsker; en flittig bruger af Internettet, hvilket ses i bogens noteapparat.

Forudsigelig fiasko bør være pligtlæsning for politikere og personer med interesse for dansk samtidshistorie og international politik.

Bogen er smukt produceret, let læst for personer med synsnedsættelse og har mange gode farveillustrationer. Eneste anke over produktionen er det næsten obligatoriske manglende navneregister i bogen.

Der ønskes flere læger i fredsarbejdet.

Noter

1 http://www.ips-dc.org/iraq/costsofwar/

2 United States General Accounting Office Report to Congressional Committees June 2004 REBUILDING IRAQ Resource, Security,Governance, Essential Services, and Oversight Issues GAO-04-902R

http://www.gao.gov/new.items/d04902r.pdf

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til indholdsfortegnelsen

Fredsakademiet.dk