administration

Latin: Forvaltning, eksempelvis centraladministrationen i det offentlige.
Et direktorat eller en styrelse er en administrativ afdeling eller myndighed der varetager
den daglige forvaltning af et bestemt sagsområde, især inden for et ministerium.
Se også: Administrationsdepartementet ; Administrationsomkostninger ; Administrationsrådet ; bureaukrati ; centraladministrationen ; embede ; forvaltningsret ; kommunikation ; liggetid ; organisation ; nævn ; revision ; sagsbehandler ; Sparekommissionen af 1921 ; sociologi ; Strukturdirektoratet ; tjenestemand ; visdomskartotek ; økonomi.

Litteratur

Lokaladministrationen i Danmark : oprindelse og historisk udvikling indtil 1970 : en oversigt.
/ : Harald Jørgensen. Rigsarkivet, Gad, 1985.; Administrationshistoriske studier, nr. 11)
Administrationskommissionen af 30. Juni 1923. [Statsministeriet], 1924-1926.
Samlebind med alle fire betænkninger fra Administrationskommissionen trykt i et bind.
1ste Betænkning afgivet af Administrationskommissionen af 30. Juni 1923, 1924.
A. Statsbanerne
B. Postvæsnet
C.Telegraf- og Telefonvæsnet
2den Betænkning afgivet af Administrationskommissionen... 1924
Diverse administrative forhold, herunder en skjult bibliografi over ministrielle publikationer i første halvdel af 1920'erne:
Statens Udgifter til Avertering, Tiyksager og Papir; Centraladministrationens Bogkøb.
3die Betænkning afgivet af Administrationskommissionen... 1925
Ministerierne
4de Betænkning afgivet af Administrationskommissionen... 1926
Ministerierne.
Effektivisering af statsadministrationen : Betænkning afgivet af det af Finansministeren, "den 19. november 1964", nedsatte udvalg. / : Finansministeriet, 1965. ; Betænkning 388)

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page