nævn

Nævn er offentlige (statslige, kommunale og regionale), administrative udvalg, udstyret med en vis myndighed i forbindelse med anke, og klager.
Eksempler i den offentlige forvaltning: Ankestyrelsen er sekretariat for seks selvstændige nævn: Adoptionsnævnet, Arbejdsmiljøklagenævnet, Klagenævnet for Specialundervisning, Ligebehandlingsnævnet, Psykolognævnet og Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger.
Lovgrundlag: Retsinformation.
Arkiv: Rigsarkivet.
Ukomplet liste over offentlige nævn:
 1. Abortankenævnet, 1970-.
 2. Adoptionsnævnet, 1976-.
 3. Alkoholreklamenævnet, 2000-.
 4. Ankenævnet for Afgørelse vedrørende Planters Sundhed
 5. Ankenævnet for Arbejdsløshedsforsikringen, 1970-1996
 6. Ankenævnet for ATP, 1964-?
 7. Ankenævnet for Bidrag til Arbejdsmarkedsfondene
 8. Ankenævnet for Disciplinarmidler i henhold til Beredskabsloven, 1975-.
 9. Ankenævnet for disciplinarmidler i henhold til lov om værnepligtens opfyldelse ved civilt arbejde, 1973-.
 10. Ankenævnet for Filmcensuren, 1969-?
 11. Ankenævnet for Fiskerivarer,
 12. Ankenævnet for Gældssanering af Statsgaranterede Studielån, 1985-1987
 13. Ankenævnet for Invalideforsikringsretten, 1957-1973?
 14. Ankenævnet for Patenter og Varemærker, 2001-.
 15. Ankenævnet for Patienterstatningen, 2015-.
 16. Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger, 2013-.
 17. Ankenævnet for Søfartsforhold, 2005-.
 18. Ankenævnet for Tilskud til Statsgaranterede Studielån,
 19. Ankenævnet for Tjenestemandssager, 1947-1953
 20. Ankenævnet for Uddannelsesstøtten, 1970-2013
 21. Ankenævnet i henhold til § 8 i Lov 260 af 01.06.1945 (vedrørende forræderi med videre), 1945-1954
 22. Ankenævnet i henhold til lov nr. 500 af 9.10.1945 vedrørende tilbagebetaling af fortjeneste, 1945-1960
 23. Ankenævnet vedrørende Arbejdsgivernes Elevrefusion, 1998-.
 24. Ankenævnet vedrørende Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, 1999-2016
 25. Ankenævnet vedrørende Læresteder og Praktikvirksomheder, 1982-1991
 26. Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder, 1991-.
 27. Ankenævnet vedrørende Valutasager, 1934-1987
 28. Apotekervarenævnet, 1959-1972
 29. Apotekervarenævnet, 1975-2002
 30. Arbejds- og Forligsnævnet i henhold til Lov 478 af 14.9.1940
 31. Arbejdsløshedsnævnet, 1907-1921
 32. Arbejdsmarkedets Ankenævn, 1989-2009
 33. Arbejdsnævnet, 1921-1970
 34. Arbejdsmiljøklagenævnet, 1999-.
 35. Arkitektnævnet, 1975-2007
 36. Automobilfordelingsnævnet, 1950-1957
 37. Bemandingsnævnet, 1964-1986
 38. Bemandingsnævnet for Visse Havanlæg, 1981-2005?
 39. Benzinafgiftsnævnet, 1927-1982
 40. Benzinnævnet, 1917-1919
 41. Berigtigelsesnævnet, 1938-1992
 42. Besætningsnævnet, 1985-2005
 43. Bibeskæftigelsesnævnet, 2007-.
 44. Biblioteksafgiftsnævnet, 1991-.
 45. Bilfordelingsnævnet, 1950-1957
 46. Binævnet, 2006-,
 47. Blindenævnet, 1956-1978
 48. Blodtransfusionsnævnet af 1954, 1954-1969
 49. Brændselsnævnet, 1017-1920
 50. Brændselsolienævnet af 1917, 1917-1920?
 51. Brændselsolienævnet af 1939, 1939-1947
 52. Butikstidsankenævnet, 1976-1988
 53. Byggekontrolnævnet, 1922-1927
 54. Byggenævnet, 1940-1947
 55. Byggeriets Uddannelsesnævn, 1964?-2013?
 56. Byplannævnet, 1938-1983
 57. Chokoladeafgiftsnævnet, 1955-1970
 58. Civilforsvarsvurderingsnævnet, 1949-1981
 59. Dagbladsnævnet, 2006-2014
 60. Dampskibsnævnet se: Fragtnævnet af 1917
 61. Dansk Pressenævn, 1964-1992
 62. Det Danske Punktskriftnævn, 1972-.
 63. Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere, 2006-.
 64. Dispensationsnævnet for Grønland, 1964-?
 65. Dispensationsnævnet vedrørende Tysk og Japansk Ejendom, 1946-1058
 66. Døvenævnet, 1950-1978
 67. Energiklagenævnet, 1996-.
 68. Engangsskattenævnet, 1946-1960
 69. Erhvervsankenævnet, 1987-.
 70. Ernærings- og Husholdningsnævnet, 1939-1945
 71. Erstatningsnævnet vedrørende ofre for forbrydelser, 1976-.
 72. Fedtnævnet, 1941-1949
 73. Fiskerflådens Fornyelsesnævn, 1938-1963
 74. Fiskeriministeriets Ankenævn, 1965-?
 75. Flygtningenævnet, 1983-.
 76. Forbrugerklagenævnet, 1975-1988
 77. Folketingets Ombudsmand, 1954-.
 78. Fordelingsnævnet vedr. visse fra Udlandet Modtagne Erstatninger (Globalerstatningsnævnet), 1958-1997.
 79. Forsikringsnævnet
 80. Forsvarets disciplinarnævn, 2005-.
 81. Forsvarets Materielnævn, 1950-?
 82. Forsvarets Rationaliseringsnævn, 1968-?
 83. Forsvarsministeriets Ankenævn, 1968-1985
 84. Forvaltningsnævnet, 1947-1970
 85. Fragtnævnet af 1917, 1917-1920
 86. Fragtnævnet af 1939, 1939-1949
 87. Fængselsnævnet, 1933-1973
 88. Garverinævnet, 1919-1920
 89. Giftnævnet, 1954-1980
 90. Havneklagenævnet, 1997-.
 91. Helbredsnævnet for Søfarende og Fiskere, 1979-2005
 92. Hudenævnet af 1918, 11918-1920
 93. Hudenævnet af 1939, 1939-1955
 94. Indlemmelsesnævnet, 1933-1967
 95. Isbrydningsnævnet, 1931-1937
 96. Jernbaneklagenævnet, 2010-.
 97. Jernbanenævnet, 2010-.
 98. Kaffenævnet, 1917-1919
 99. Kartoffelnævnet, 1939-?
 100. Klagenævn for Udbud, 1991-.
 101. Klagenævnet for Domænenavne, 2005-.
 102. Klagenævnet for specialundervisning, 2000-.
 103. Klagenævnet for Udbud, 1991-.
 104. Klagenævnet for Værdipapircentraler, 1997-.
 105. Klagenævnet i henhold til Love om Midlertidige Forbrugsafgifter, 1940-1953
 106. Kludenævnet, 1939-?
 107. Konfiskationsnævnet, 1946-1958
 108. Det Kongelige Klasselotterinævn, 1915-1976
 109. Konkurrenceankenævnet, 1990-.
 110. Kornnævnet, 1939-?
 111. Kulbrinteskattenævnet, 1989-.
 112. Kvalifikationsnævnet, 2001-.
 113. Landsbevillingsnævnet, 1970-2010
 114. Landsnævnet for Børneforsorg, 1933-1958
 115. Landsnævnet for Børne- og Ungdomsforsorg, 1958-
 116. Landsnævnet vedrørende Omnibuskørsel
 117. Landsnævnet vedrørende Omnibuskørsel- og Fragtmandskørsel, 1950-1978
 118. Landsskatteretten,
 119. Lensnævnet, 1919-?
 120. Landstrafiknævnet, 1950-?
 121. Ligebehandlingsnævnet, 2009-.
 122. Ligestillingsnævnet, 2000-2009
 123. Livsforsikringsnævnet, 1904-1959
 124. Lukkelovsankenævnet, 1970-1976
 125. Lægemiddelskadeankenævnet, 1995-2010
 126. Medicinalnævnet, 1939-1974
 127. Medienævnet, 2014-.
 128. Mel- og Brødnævnet, 1939-1949
 129. Meritankenævnet, 2014-.
 130. Miljø- og Fødevareklagenævnet, 2017-.
 131. Miljøankenævnet, 1974-1992
 132. Miljøklagenævnet, 1992-2010
 133. Miljømærkenævnet, 2010-.
 134. Monopolankenævnet, 1955-.?
 135. Motorkøretøjsafgiftsnævnet
 136. Mælkeankenævnet, 1958-1973
 137. Møllernævnet. 191?
 138. Mønsterankenævnet, 1970-1988
 139. Natur- og Miljøklagenævnet, 2011-2017
 140. Naturklagenævnet, 1992-2009
 141. Nordisk samarbejdsnævn for humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning, 2003-.
 142. Nordisk Samarbejdsnævn for Samfundsvidenskabelig Forskning
 143. Nævnet for Afgift på Omsætningen af Stærke Drikke, 1946-1969
 144. Nævnet for Helbredsbedømmelser i Tjenestemandssager, 1969-.
 145. Nævnet for Markedsførings- og Konkurrencespørgsmål under Åben Uddannelse, 1993-?
 146. Nævnet iht. Lov om Forsikringsvirksomhed, 1959-1981
 147. Nævnet til behandling af sager vedrørende fritidsfiskeres overgang til bierhvervsfiskeri, 1993-?
 148. Nævnet vedrørende den Almindelige Omsætningsafgift, 1962-1968
 149. Nævnet vedrørende Antidumping- og Udligningstold, 1959-1970
 150. Nævnet vedrørende autoriserede Gas-, Vand- og Sanitetsmestre og Kloakmestre, 1976-.
 151. Nævnet vedrørende Forbrugsbegrænsende Foranstaltninger, 1955-1970
 152. Nævnet vedrørende Merværdiafgift med videre, 1967-1997
 153. Nævnet vedrørende Omsætningsafgift af Forskellige Varer, 1950-1955
 154. Nævnet vedrørende Omsætningsafgift af Motorkøretøjer, 1943-1971
 155. Nævnet vedrørende Registreringsafgift af Motorkøretøjer, 1971-.
 156. Olienævnet af 1916, ½9½5-1920?
 157. Olienævnet af 1973, 1973-1974
 158. Olienævnet af 1995, 1995-.
 159. Omflytningsnævnet, 1969-.
 160. Omsætningsafgiftsnævnet, 1950-.
 161. Ophavsretslicensnævnet, 1997-.
 162. Overbevillingsnævnet, 1924-1970
 163. Overflytningsnævnet, 1960-1973
 164. Overfredningsnævnet, 1972-1992
 165. Overlensnævnet, 1919-?
 166. Overskibssynet, 1920-1980
 167. Patentankenævnet , 1968-2002
 168. Patientskadeerstatningen, 1992-2011
 169. Partistøttenævnet, 1987-.
 170. Planklagenævnet, 2017-.
 171. Plantenyhedsnævnet, 1962-.
 172. Pligthusankenævnet, 1952-?
 173. Politiklagenævnet, Grønland
 174. Pressenævnet, 1992-.
 175. Prisankenævnet, 1940-1955
 176. Pristalsnævnet, 1948-?
 177. Procesbevillingsnævnet, 1996-.
 178. Psykolognævnet, 1994-.
 179. Radio- og TV-nævnet, 2001-.
 180. Radio- og TV-reklamenævnet, 1987-2001
 181. Radionævnet, 1974-1992
 182. Realkreditankenævnet, 1992-2016
 183. Reklamenævnet, 1955-2002
 184. Revalideringsnævnet, 1966-1976
 185. Revisornævnet, 2008-.
 186. Saneringsnævnet, 1959-1969
 187. Satellit- og Kabelnævnet, 1992-2001
 188. Sejlskibsnævnet se: Fragtnævnet af 1917
 189. Skadesforsikringsnævnet, 1934-1959
 190. Skatteankenævnet. Se også: Skatteankestyrelsen
 191. Skibsfartsnævnet, 1952-.
 192. Skibsudpegningsnævnet, 1939-1969?
 193. Skovnævnet
 194. Specialistnævnet, 1934-2000
 195. Spritfordelingsnævnet, 1918-1920?
 196. Statens Bisygdomsnævn, 1949-2011
 197. Statens Byggetekniske Nævn, 1960-1970
 198. Statens Kunstmuseumsnævn, 1964-1976
 199. Statens Museumsnævn, 1976-2002
 200. Statens Nævn for Papir og Tryksager, 1948-1974
 201. Statens skovnævn, 1925-1989
 202. Sterilisationsnævnet, 1934-1968
 203. Sundhedsvæsenets disciplinærnævn, 2011-.
 204. Sundhedsvæsenets patientklagenævn, 1988-2011
 205. Sygehusberedskabsnævnet, 1952-1974
 206. Sygekassenævnet, 1892-1960
 207. Sygeplejerskeuddannelsesnævnet, 1955-?
 208. Sygesikringsnævnet for Søfarende, 1971-2002
 209. Sømandsskattenævnet, 1958-1988
 210. Teknologinævnet, 1985-1996
 211. Telefonopmandsnævnet, 1938-?
 212. Telefonvoldgiftsnævnet, 1920-1993?
 213. Teleklagenævnet, 1996-.
 214. Thulenævnet, 1995-1996
 215. Tilbageholdelsesnævnet, 2000-2005
 216. Tilbudspligtsnævnet, 1969-?
 217. Tipsungdomsnævnet, 2015-.
 218. Tobaksafgiftsnævnet, 1955-1970
 219. Toldankenævnet, 1957-1990
 220. Trafiknævnet, Færøerne
 221. Tunghørenævnet, 1950-1976
 222. Tvangslicensnævnet, 1951?-?
 223. Tvistighedsnævnet, 2012-.
 224. Udbyttedelingsnævnet, 1957-2002
 225. Uddannelsesnævnet for EDB-assistentuddannelsen og datanomkursus 1987-1989
 226. Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet
 227. Uddannelsesnævnet for hospitalslaboranter 1958-1966
 228. Uddannelsesnævnet for luftfartsuddannelserne, 1979?-?
 229. Uddannelsesnævnet for sundhedsvæsenet, 1966-1990
 230. Uddannelsesnævnet vedrørende bio- og kemotekniske uddannelser,
 231. Uddannelsesnævnet vedrørende konfektionsassistenter eller Uddannelsesnævnet for beklædningsindustrien 1968-1973
 232. Uddannelsesnævnet vedrørende kunsthåndværkeruddannelserne 1971-1990 under: Skolen for Brugskunst.
 233. Uddannelsesnævnet vedrørende maskinteknikere 1964-1989.
 234. Uddannelsesnævnet vedrørende De Stærkstrømsteknisk Uddannelser 1984-1989
 235. Uddannelsesnævnet vedrørende uddannelse af byggeteknikere og bygningskonstruktører 1966-1989
 236. Uddannelsesnævnet vedrørende uddannelse af laboranter og laboratorieteknikere med fysik som speciale 1965-1990.
 237. Uddannelsesnævnet vedrørende tekniske assistenter og tekniske tegnere 1968-1990.
 238. Uddannelsesnævnet vedrørende uddannelse af elektronikteknikere 1968-1989
 239. Uddannelsesnævnet vedrørende uddannelsen af VVS-teknikere 1971-1989
 240. Det Udenrigspolitiske Nævn, 1923-.
 241. Udetillægsnævnet, 1921-2002
 242. Udlændingenævnet, 2012-.
 243. Uldnævnet af 1918, 1918-1919
 244. Uldnævnet af 1940, 1940-1960
 245. Ungdomskriminalitetsnævnet, 2019-.
 246. Valgbarhedsnævnet, 1965-2018
 247. Valgnævnet, 2008-.
 248. Valgretsnævnet, 1980-2008
 249. Vejnavnenævnet, Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune
 250. Vejnævnet, 1957-1991
 251. Vildtnævnet, 1967-1992
 252. Vilkårsnævnet for plantenyheder, 1968-2002
 253. Voldgiftsnævnet vedrørende apoteksovertagelse, 1954-2000
 254. Voldgiftsnævnet vedrørende forgiftning af honningbier, 1982-.
 255. Vurderingsnævn, se eksempelvis Bekendtgørelse om pligt til under krig eller andre ekstraordinære forhold at stille ejendom til rådighed for det militære forsvar, 1969: 'Stk. 2. Opnås der ikke enighed som nævnt i stk. 1, fastsættes erstatningen af en for hver retskreds nedsat vurderingskommission. '
 256. Vurderingsnævnet for Indkvarteringserstatning, 1943-1959
 257. Vurderingsnævnet vedrørende Tillægsafgift på Spiritus, 1917-1955
 258. Værdiansættelsesnævnet, 2007-.
 259. Værnepligtsnævnet, 1954-.
 260. Ædelmetalnævnet, 1995-.
 261. Ålegårdsovernævnet, 1907-1991
 262. Åndssvagenævnet af 1937, 1937-1948?
Se også: Danmark: Ministerier ; anke ; Forbrugerombudsmanden ; Forvaltningsloven ; Færøerne : Grønland: Nævn ; inhabil, inhabilitet ; Nævnenes Hus ; retssikkerhed ; råd ; styrelser.

Litteratur

Beretning om sagsbehandlingstider i 6 nævn under Økonomi- og Erhvervsministeriet og Transport- og Energiministeriet : beretning fra rigsrevisor fremsendt til Folketinget i henhold til § 18..., 2006.
- http://www.rigsrevisionen.dk/media/1846364/1-06.pdf
Bekendtgørelse om gebyrer ved godkendte private klage- eller ankenævn, 2016.
- https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=177530
Betænkning om sagsomkostninger ved administrative nævn : afgivet af det ved justitsministeriets skrivelse af 1. maj 1964 nedsatte udvalg, 1975.; i Betænkning 736)
Liste over nævn, råd og lignende med dommerdeltagelse, oftest i form af formandskab.
Domstolsudvalgets Betænkning 1319 1996 s. 345-347.
Nævn og råd. / : Bent Christensen. G.E.C. Gad, 1958.
Rigsrevisionens beretning om udflytning af statslige arbejdspladser afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger, 2018.
- http://www.rigsrevisionen.dk/media/2104846/sr1817.pdf
Statsrevisorerne finder det tilfredsstillende, at ministeriernes arbejde med at udflytte de statslige arbejdspladser samlet set har været varetaget hensigtsmæssigt. Statsrevisorerne konstaterer samtidig, at udflytningen – som forventet – har medført en produktionsnedgang i institutionerne, herunder længere sagsbehandlingstider, som borgere og virksomheder har kunnet mærke.
Statsrevisorerne beklager samtidig, at Landbrugsstyrelsen, Geodatastyrelsen og Nævnenes Hus ikke har opfyldt alle mål for produktionen, hvoraf flere i forvejen var blevet nedjusteret på grund af udflytningen. Udflytningen har haft negative konsekvenser for borgere og virksomheder i form af øgede sagsbehandlingstider og fald i produktionen.
Mere velfærd og mindre bureaukrati : sanering af råd, nævn, udvalg og centre. / : Regeringen 2002.
- http://www.stm.dk/multimedia/Mere_velf_rd_og_mindre_bureaukrati.pdf

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page