Atomoplysningsudvalget

Græsk: Oprettet 1961 under Indenrigsministeriet.
Nedlagt 1965. Atomoplysningsudvalget opgave var at komme med forslag til saglig og alsidig oplysning om mulighederne for at frigøre atomenergi og om følgerne af anvendelse af kernevåben. Atomoplysningsudvalget afgav i septemer 1963 en betænkning eller redegørelse om atomvåbenproblemer (bet. 334/Sv.797). I samarbejde med en arbejdsgruppe på Risø udarbejdedes en populær fremstilling af udvalgets betænkning. Den blev udgivet i 1965 og omdeltes til samtlige husstande. Herefter ophørte udvalget. Arkiv: Rigsarkivet.
http://www.sa.dk/ra/brugearkivet/RAsaml/efter1848/indenrigs/B1330.htm
Se også: Atomenergikommissionen.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page