Indenrigsministeriet

Historisk dansk ministerium oprettet 1848.
Fra 2011: Økonomi- og Indenrigsministeriet.
Se også: Ankenævnet for Disciplinarmidler i henhold til Beredskabsloven ;
Ankenævnet for disciplinarmidler i henhold til lov om værnepligtens opfyldelse ved civilt arbejde ;
Apotekervarenævnet ;
Arbejdsdirektoratet ;
Arbejderforsikringsrådet ;
Arbejdsløshedsnævnet ;
Atomoplysningsudvalget ;
Beredskabsstyrelsen ;
Boligkommissionen af 1916 ;
Boligtilsynsrådet ;
Byggekontrolnævnet ;
Byplannævnet ;
Civilforsvaret ;
Civilforsvarsvurderingsnævnet ;
Danmarks Statistik ;
Direktoratet for Arbejds- og Fabriktilsynet ;
Direktoratet for Arbejdsanvisningen og
Arbejdsløshedsforsikringen
;
Direktoratet for den Kgl. Grønlandske Handel ;
Direktoratet for Statens Sindssygehospitaler ;
Forebyggelsesrådet ;
Generalpostdirektoratet,
Indenrigs- og Socialministeriet ;
Indenrigs- og Sundhedsministeriet ;
Indenrigsministeriets Landvæsenskontor ;
Indlemmelsesnævnet ;
Invalideforsikringsrådet ;
Det islandske departement ;
Det Kongelige Klasselotterinævn ;
Landbrugsministeriet ;
Livsforsikringsnævnet ;
Matrikelkontoret ;
Medicinalnævnet ;
Militærnægteradministrationen ;
Ministeriet for Monarkiets fælles indre Anliggender ;
Overværgerådet ;
Partistøttenævnet ;
Personregistreringsrådet ;
Pligthusankenævnet ;
Reklamenævnet ;
Statens Bygningsdirektorat ;
Statens Bygningsråd ;
Sygehusberedskabsnævnet ;
Sygehusrådet ;
Sygesikringsnævnet for Søfarende ;
Tilsynsrådet for Statens Hulkort- og Automationsvæsen ;
Tilsynsrådet for Statens Seruminstitut ;
Tilsynsrådet for Statens Sindssygehospitaler ;
Uddannelsesnævnet for sundhedsvæsenet ;
Udlændingeafdelingen 1993-2001 ;
Valgbarhedsnævnet ;
Valgnævnet ;
Valgretsnævnet ;
Vandbygningsdirektoratet ;
Velfærdsministeriet ;
Det veterinære Sundhedsråd ;
Vurderingsnævnet for Indkvarteringserstatning ;
Vurderingsnævnet i henhold til civilforsvarsloven ;
værnepligt ;
Værnepligtsnævnet.
Administrationen af civil værnepligt. / : Udarbejdet af sekretær, cand. jur. Jette Mersing, indenrigsministeriet. Betænkning 629.
I forbindelse med første verdenskrig oprettes på initiativ af Indenrigsministeret følgende nævn i perioden 1917-1919:
Den overordentlige Kommission af 8. August 1914.
De overordentlige Foranstaltninger : Virksomheden i den overordentlige Kommission af 8. August 1914, Det staaende Landbrugsudvalg og Ernæringsraadet m.v. I-XVII, 1914-21.
Lov om Afvikling af de overordentlige Foranstaltninger trufne i Henhold til midlertidig Lov af 7. August 1914 om regulering af Priser paa Levnedsmidler og Varer og om Ophævelse af nævnte Lov : stadfæstet af H. M. Kong Christian X den 11. April 1919.
Benzinnævnet ; Brændselsnævnet ; Brændselsolienævnet af 1917 ; Cementnævnet ; Ernæringsrådet ; Fragtnævnet af 1917, Garverinævnet ; Gødningsnævnet ; Hudenævnet af 1918 ; Kaffenævnet ; Karbidnævnet ; Majsnævnet ; Murstensnævnet ; Olienævnet af 1916 ; Saltnævnet ; Spritfordelingsnævnet ; Transportnævnet og Uldnævnet.
Fødevareforsyning i det slesvigske afstemningsområde 1918-20. / : Morten Andersen. Landbohistorisk Tidsskrift 2005:1
Se også: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Samspillet mellem organisationer og stat : studier inden for indenrigsministeriets og handelsministeriets område 1879-1950.
/ : Birgit Nüchel Thomsen m. fl..Rigsarkivet, 1987.; Administrationshistoriske studier, nr. 13)

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page