almanak

Koptisk: Kalender - der i middelalderen også indeholdt spådomme og forudsigelser.
Fra 1731 havde Københavns Universitet monopol på trykning, publicering og salg af almanakker i Danmark.
Se også: Annal ; efemeride.

Litteratur

Der Almanach perpetuum des Abraham Zacuto : ein Beitrag zur Geschichte der Astronomie im Mittelalter (1918, 1478).
- http://www.archive.org/details/deralmanachperpe00cohn
Forordning Om de rette Nye Almanakker / Som alleene herefter skal brugis og følgis i Kongens Riger og Lande. Kiøbenhavn / den 28. Novembris / Aar 1699.
Tryckt udi Kongl. Majest. og Univers. priviliegerde Bogtrykkerie / udi Studii-Stræde.
'Vii Friderich den Fierde / af Guds Naade / Konge til Danmark og Norge / de Venders og Gothers / Hertug udi Slesvig / Holsten / Stormarn og Ditmersken / Greve udi Oldenborg og Delmenhorst / Giøre alle Vitterligt / at Vi allernaadigst have for got befunden / at paabyde og anordne / saa som Vi og hermed paabyde og anordne / at udi indkommende Aar 1700. Februarii Maanet ej skal have uden 18 Dage / saa at nest efter den 18. Februarii skal tællis den 1. Martii, og saaledes Paaske-Dag i samme Aar indfalde den 11. Aprilis, hvorefter de rette nye Almanakker skal indrettis;'
The Friend of Peace Almanac, No. 2. For The Year of Our Lord 1821, being the First after Bissextile or Leap Year; Containing the Usual Astronomical Calculations; and a Variety of Other Useful and Interesting Matter. Calculated from the Meridian of Cincinnati, Latitude 39 30' West from Greenwich: Third Annual Report of the Ohio Society for the Promotion of Peace.
- Lebanon, Ohio : Printed by A. Van Vleet & Co., 1820. - 36 s.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page