arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø er de fysiske, psykiske og sociale faktorer, der påvirker ansatte i forbindelse med deres arbejde.
Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø, 2017
§ 1. Ved loven tilstræbes at skabe
1) et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet, samt
2) grundlag for, at virksomhederne selv kan løse sikkerheds- og sundhedsspørgsmål med vejledning fra arbejdsmarkedets organisationer og vejledning og kontrol fra Arbejdstilsynet. § 1 a. Loven omfatter det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø...
Beretning til Statsrevisorerne om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø. / : Rigsrevisionen, 2915.
Denne beretning handler om tilsynet med det psykiske arbejdsmiljø. En undersøgelse fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø fra 2012 viser, at 14,6 % af de beskæftigede i arbejdsmæssig sammenhæng har været udsat for mobning, vold eller trusler om vold eller psykosociale påvirkninger og samtidig udviser symptomer på stress eller depression.
Rigsrevisionens undersøgelse viser, at Arbejdstilsynets muligheder for at føre tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø er afgrænset af anbefalingerne fra det såkaldte Metodeudvalg. Anbefalingerne blev udarbejdet i 1995 og beskriver Arbejdstilsynets muligheder for at give påbud inden for det psykiske arbejdsmiljø. Rigsrevisionen finder det ikke tilfredsstillende, at Beskæftigelsesministeriet ikke siden statusredegørelsen fra 1998 har fulgt op på, om Metodeudvalgets anbefalinger er et relevant og tidssvarende grundlag for tilsynet med det psykiske arbejdsmiljø.
Undersøgelsen viser desuden, at virksomheder, som er certificeret på arbejdsmiljøområdet, og virksomheder, som er omfattet af partsaftaler, generelt ikke er omfattet af tilsynet med det psykiske arbejdsmiljø. Rigsrevisionen finder det ikke tilfredsstillende, at Beskæftigelsesministeriet ikke har evalueret, om partsaftaler og certificeringsordninger bidrager til et godt psykisk arbejdsmiljø, herunder om arbejdsmiljøorganisationerne i de virksomheder, der er omfattet af partsaftaler, fungerer hensigtsmæssigt i forhold til at afdække og løse problemer med det psykiske arbejdsmiljø.
Se også: Arbejdsmiljøklagenævnet ; Arbejdsmiljørådet ; Arbejdstilsynet ; Arbejdsmiljøfondet ; Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråd ; Søfartens Arbejdsmiljøråd.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page