Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråd

Råd oprettet 2018 under: Erhvervsministeriet.
Forsat fra: Handelsflådens Velfærdsråd og Søfartens Arbejdsmiljøråd.
Bekendtgørelse om Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråd og Handelsflådens Arbejdsmiljøtjeneste 2018
§ 1. Denne bekendtgørelse indeholder regler om:
1) Opgaver for Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråd.
2) Opbygning, opgaver og funktioner for Handelsflådens Arbejdsmiljøtjeneste, som er navnet på den arbejdsmiljøtjeneste, som Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråd har oprettet, jf. § 1, stk. 3, i lov om Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråd.
Se også: Arbejdsmiljø ; velfærd.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page