borgmester

Oprindelig oldnordisk, nordeuropæisk betydning: byherre.
Nu, den øverste administrative og politiske leder i en kommune; i København, de øvrighedspersoner, der sammen med overpræsidenten og rådmændene udgør magistraten. På Bornholm i Bornholms Regionskommune, betitles regionsrådsformanden også borgmester.
Se på internettet: The City Mayors Foundation:
Mayors in Europe. / : Andrew Stevens.
- http://www.citymayors.com/government/europe_mayors.html
- http://www.citymayors.com/index.html:
Se også: Borgmesterpagten / Compact of Mayors 2014-. ; Borgmestre for Fred / Mayors for Peace ; the US Conference of Mayors.

Litteratur

Rapport fra Vederlagskommissionen. / : Vederlagskommissionen, 2016.
- http://sim.dk/media/1015517/Rapport%20(Vederlagskommissionen).pdf
'Kommissionen skal foretage en analyse af den samlede vederlæggelse af borgmestre, regionsrådsformænd, folketingsmedlemmer og ministre. Analysen skal omfatte alle elementer i vederlæggelsen, herunder godtgørelser, omkostningstillæg, eftervederlag, pension, modregningsregler, samordningsregler, uddannelsesmidler og den løbende regulering af vederlagene. Kommissionen skal behandle vederlæggelsen af de forskellige hverv i sammenhæng. Kommissionen skal endvidere inddrage oplysninger om vederlæggelsen af andre ansvarsfulde poster i vores samfund.'

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page