blodtransfusion

En blodtransfusion er overførsel af forligeligt blod fra en bloddonor til en patient.
Betænkning 917
Blod tappes fra donorer på de ca. 8o blodbanker, der er oprettet i tilknytning til sygehusene;
endvidere har Statens Seruminstitut egen blodbank.
Lov om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål (blodforsyningsloven), 2005.
Se også: Lægemiddelstyrelsen ; transfusionsmedicin.

Litteratur

Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page