Lægemiddelstyrelsen

Styrelse udskilt 1997 fra Sundhedsstyrelsen.
Fra 1. marts 2012 atter sammenlagt med Sundhedsstyrelsen. til 2015.
I oktober 2015 blev den daværende Sundhedsstyrelse splittet op i tre separate styrelser:
Lægemiddelstyrelsen, Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed.
Lægemiddelstyrelsen er nu en del af Sundheds- og Ældreministeriet.
Lægemiddelstatistikregisteret 1994-.
Lægemiddelstatistikregisteret (LSR) indeholder oplysninger om al salg og alle leverancer af lægemidler. Både det der bliver solgt på apoteket og i butikker, og det der bliver udleveret af lægen eller på sygehuset.
Se også: Lægemiddelskadeankenævnet ; medicin ; Reklamenævnet.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Medicintilskud og rigtig anvendelse af lægemidler: Betænkning afgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriets Udvalg om Medicintilskud. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Sundhedsafdelingen, 2004.; Betænkning 1444)
I afsnit 6.2 gives en detaljeret beskrivelse af det [dengang] gældende regelgrundlag og de administrative procedurer i forbindelse med fastsættelsens af lægemidlers tilskudsstatus, herunder navnlig kriterierne for Lægemiddelstyrelsens tilskudsafgørelser.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page