hospital

Latin: Oprindelig betydning: herberg eller forsørgelsesanstalt for syge, gamle og fattige: fattighus elller sygehus.
Hospitaler for syge kendes fra oldtiden og fremefter og i alle kulturer.
Et krigshospital var et hospital for sårede, invalider m. m.; en lemmestiftelse for danske invalider, gamle militære, der fra 1711-68 havde til huse på Ladegaarden i København. Eksempelvis var Det kongelige Christians Plejehus en militær forsorgsinstitution i København opkaldt efter kong Christian 7.
En bygning, hus skib eller institution, hvor sengeliggende syge patienter opholder sig for at få den lægelige behandling for deres sygdomme de ikke kan få i hjemmet.
Hospitaler kan være offentlige eller private, privathospitaler.
Epikriser, udskrivningsbreve er journalsammendrag, der sendes til patientens egen læge eller speciallæge efter et sygehusophold samt ved ambulant behandling.
Vejledning om epikriser ved udskrivelse fra sygehuse mv.. / : Sundhedsstyrelsen, 2007.
Se også: Ambulance ; ambulant lægebehandling ; anamnese ; apparatfejl ; Dansk Sygeplejeråd ; dårekiste ; helligåndshus ; hjemmehospital ; Hospitalslaborantnævnet ; hospitalsskib ; hospitalspsykiatri ; hospitalsvæsen ; infirmeri ; jørgensgårde ; klinik ; kvæsthus ; lazaret ; lægehus ; Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ; overbelægning ; portør ; Albert Schweitzer ; specialhospital ; sundhed ; Sygehusrådet ; sygeplejerske ; tepenge ; Tilsynsrådet for Statens Sindssygehospitaler ; universitetshospital.

Litteratur

Hospitals and asylums of the world : their origin, history, construction, administration, management, and legislation; with plans of the chief medical institutions accurately drawn to a uniform scale, in addition to those of all the hospitals of London in the jubilee year of Queen Victoria's reign. / : Henry C. Burdett.
- London : J. & A. Churchill; Whiting & Co., 1891-1893.
- https://archive.org/details/hospitalsasylums01unse
- https://archive.org/details/hospitalsasylums02unse
- https://archive.org/details/hospitalsasylums03unse
- https://archive.org/details/hospitalsasylums04unse
v. 1. Asylums--History and administration. 1891.--v. 2. Asylum construction, with plans and bibliography. 1891.--v. 3. Hospitals--History and administration. 1893.--v. 4. Hospital construction, with plans and bibliography. 1893. Portfolio of plans ... the best British ... and foreign hospitals. 1893

Danske St.Jørgensgaarde i Middelalderen. / : Edvard Ehlers.
I : Bibliothek for Læger, 1898, 7. rk. bd. 9, S. 243-288, 331-371, 639-644.
- http://www.kb.dk/e-mat/dod/130021103315.pdf
Om spedalskhedshospitaler.
I. Klosterhospitaler. II. Isolationslove. III. Betingelser for Optagelsen. IY. Undersøgelsen. V. Udelukkelsen af Samfundet. VI. Hospitalernes Indtægter. VII Visitats. VIII. Gudstjeneste. IV. Hospitalets Funktionærer. X. Forplejningen. XI. Husorden. XII. Hospitalernes Forfald.
Efter Herredagen i Odense 1. Aug. 1527, saa man stedse tydeligere, at den katolske Kirkes Herredømme nærmede sig sin Ende. Først kneb det for Tiggermunkene, senere for Beboerne af Herreklostrene, som Adel og Kongemagt strakte begærlige Hænder ud efter. Tiggerklostrene i Viborg, Randers, Kolding, Aarhus, København, Aalborg, Vejle, Køge, Næstved o. s. v. bleve ophævede, stundom under voldsomme Optrin og anvendte til forskelligt Brug til disse Byers bedste. Og ved Reformationen forvandledes de fleste Dominikaner og Franciskaner-Klostre til Hospitaler og hertil lagdes St. Jørgensgaarde og Helligaandshuse.

Bispebjerg hospital 100 år : mosaikker af et hospitals liv. / : redaktører: Søren Høgh Hansen, Henrik Permin. Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, 2013.
Der er kommet 30% flere akut syge børn på Herlev Hospital. Alligevel har de skåret ned : Børneafdelingen på Herlev Hospital har de seneste tre år haft 30 procent flere akutte indlæggelser. Alligevel er der blevet skåret ned, og det har skabt lang ventetid, mangel på tid til de syge børn og deres forældre, og et arbejdspres der har fået langt flere til at sige op. Det hænger ikke sammen, mener overlægen. / : Lise Richter. I: Information, 20. marts 2019.
Rigets fødselschef går i protest : Klinikchef forlader Rigshospitalet efter 14 år på grund af for få hænder til de fødende. Regionsrådsformand er »ked af« afgangen. / : Lars Igum Rasmussen. I: Politiken 30. november 2016.
Rigsrevisionens beretning om hospitalslægers bibeskæftigelse afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger, 3/ 2016.
- http://www.rigsrevisionen.dk/media/2104389/sr0316.pdf
Statsrevisorerne: Beretning om forskningsmidler på hospitalerne. / :Statsrevisorerne, den 25. februar 2015.
Peder Larsen et al., herunder: etablering af forskningsprojekter.
Rottbøll, Emil: Løkkes milliarder har ikke ført til kortere ventetider. I: Information, 10/13/2010.
Privathospitaler scorer stadig millionoverskud. Emil Rotbøll ; Christian Lehmann. I: Information, 15/13/2010.
Vejledning om udmøntning af sundhedslovens § 208 om specialeplanlægning.
- https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161659
Samtlige relevante dokumenter, herunder de gældende specialevejledninger kan tilgås via Sundhedsstyrelsens hjemmeside (www.sst.dk).


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page