Center for Cybersikkerhed

Center oprettet 2012 under: Forsvarets Efterretningstjeneste.
Lov om Center for Cybersikkerhed, 2014
§ 1. Center for Cybersikkerhed har til opgave at understøtte et højt informationssikkerhedsniveau i den informations- og kommunikationsteknologiske infrastruktur, som samfundsvigtige funktioner er afhængige af.
Stk. 2. Center for Cybersikkerhed er en del af Forsvarets Efterretningstjeneste.
§ 4. Center for Cybersikkerheds netsikkerhedstjeneste kan uden retskendelse behandle pakke- og trafikdata hidrørende fra netværk hos tilsluttede myndigheder og virksomheder, jf. § 3, stk. 2 og 3, med henblik på at understøtte et højt informationssikkerhedsniveau i samfundet.
Lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed (Konsekvensændringer som følge af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven), 2018
Se også: Sikkerhed.

Litteratur

Center for Cybersikkerheds Beretning 2016.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page