sikkerhed

Latin: Beskyttelse, læ, sorgløshed. Uden bekymring. Uden fare.
Det, at være fri for trusler om vold og krig.
I denne betydning kendes begrebet fra midten af det 15. århundrede.
Der skelnes mellem personlig og national sikkerhed, eksempelvis: Folketinget vildledt i sag om rigets sikkerhed.
Se også: Almensikkerhed ; asyl ; Berlinmuren ; datasikkerhed ; demokrati ; dige ; forsikring ; forsyningssikkerhed ; fyrvæsen : garanti ; frihed ; Global Security Institute ; human security ; internetsikkerhed ; Den kinesiske mur ; kryptering ; livskvalitet ; lægemiddelsikkerhed ; naturbeskyttelse ; negativ sikkerhed ; patientsikkerhed ; permissive action link ; personbeskyttelse ; produktsikkerhed ; Responsibility to Protect Princip ; retssikkerhed ; Rådet for større badesikkerhed ; Rådet for Større IT-Sikkerhed ; securere ; securitet ; sikkerhedskopi ; sikkerhedsnet ; sikkerhedspolitik ; sikkerhedsrepræsentant ; Sikkerhedsstyrelsen ; sygesikring ; tolerence ; trafiksikkerhed ; værn ; værnemidler.

Litteratur

CRS: Cybersecurity: Authoritative Reports and Resources. / Rita Tehan. 2012. - 55 s.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page