sikkerhed

Latin: Beskyttelse, læ, sorgløshed. Uden bekymring. Uden fare.
Det, at være fri for trusler om vold og krig.
I denne betydning kendes begrebet fra midten af det 15. århundrede.
Der skelnes mellem personlig og national sikkerhed, eksempelvis: Folketinget vildledt i sag om rigets sikkerhed.
Se også: Almensikkerhed ; asyl ; Berlinmuren ; bussikkerhed ; Center for Cybersikkerhed ; datasikkerhed ; demokrati ; dige ; forsikring ; forsyningssikkerhed ; fyrvæsen : garanti ; frihed ; Global Security Institute ; human security ; internetsikkerhed ; Den kinesiske mur ; klimasikring ; kryptering ; livskvalitet ; lægemiddelsikkerhed ; naturbeskyttelse ; negativ sikkerhed ; Offshoresikkerhedsrådet ; patientsikkerhed ; permissive action link ; personbeskyttelse ; produktsikkerhed ; Responsibility to Protect Princip ; retssikkerhed ; Rådet for Digital Sikkerhed ; Rådet for El- og Gasteknisk Sikkerhed ; Rådet for større badesikkerhed ; Rådet for Større IT-Sikkerhed ; securere ; securitet ; sikkerhedskopi ; sikkerhedsnet ; sikkerhedspolitik ; sikkerhedsrepræsentant ; Sikkerhedsstyrelsen ; Statens IT-Sikkerhedsråd ; sygesikring ; Søsportens Sikkerhedsråd ; Det Tekniske Sikkerhedsråd ; tolerence ; trafiksikkerhed ; værn ; værnemidler.

Litteratur

CRS: Cybersecurity: Authoritative Reports and Resources. / Rita Tehan. 2012.
Leder; Internet sikkerhed. I: Arbejderen, 23. Januar 2019.
Der er brug for et markant politisk signal imod enhver form for spionage og overvågning. Hvorfor lukke døren for Huawei, hvis man holder ladeporten åben for USA?


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page