Den forhenværende efterretningsagent Frank Søholm Grevil taelr ved demonstrationen mod Irakkrigen 9. marts 2005. Foto: Holger Terp.

Forsvarets Efterretningstjeneste (FE/FET)

Dansk militær enhedsefterretningstjeneste og sikkerhedstjeneste under Forsvarsministeriet som består af en sammenlægning af hærens og marinens efterretningstjenester i 1950. FET skal indsamle, bearbejde og formidle informationer om forhold i udlandet af betydning for Danmarks sikkerhed, herunder for de danske militære enheder i udlandet.
FETs budget angives i 2004 til 450 mio kr. om året.
Folketinget undtagen Enhedslisten vedtager ny Lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), 2013.
- https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=152195
Samarbejde med det amerikanske OSS under og efter anden verdenskrig. Tæt samarbejde med de private efterretningstjenester AIC og Firmaet under den kolde krig. Har siden 1968 spioneret mod foreninger der var eller er kritiske overfor forsvaret som: Operation kirkeklokke, overvågning af Militærnægterforeningens generalforsamling i 1970.
Kommissionsdomstol i sagen nedsættes i 1977. FET menes at være det danske led i Echelon-samarbejdet for FE samarbejdede med det amerikansle National Security Agency, NSAA, omkring lyttestationen ved Dueodde. Nuværende chef: Thomas Ahrenkiel. Blandt tidligere ansatte i FET kan nævnes: Kontreadmiral Finn Hansen, Niels Erik Hedegaard, generalmajor Jørgen O. Hjort, H. M. Lunding, kontreadmiral Jørn Olesen, Niels Bjarke Schou og Frank Søholm Grevil.
Efter den kolde krigs ophør moderniseres FE uden at Folketinget oplyses om det.
Fra 1998 sætter FET spørgsmålstegn ved Iraks besiddelse af masseødelægsvåben. Venstres daværende forsvarsminister Svend Aage Jensby hemmeligstempler de efterretningsrapporter, FET udarbejder op til Danmarks deltagelse i Irakkrigen. Daværende statsminister Anders Fogh Rasmussens (V) pressemeddelelse om afklassificering af FE's vurdering af Iraks rådighed over masseødelæggelsesvåben i perioden op til iværksættelsen af den militære aktion, april 2004.
PET er medlem af Eksportkontrolkredsen.
Center for Cybersikkerhed under Forsvarsministeriet oprettes i 2014 som en del af Forsvarets Efterretningstjeneste ifølge Lov om Center for Cybersikkerhed.
Se også: Aflandshage (Sandgården) ; Center for Cybersikkerhed ; HUMIT ; Hærens Bygningstjeneste ; Ligaen ; penetrator ; PET ; Wamberg-udvalget.

Litteratur

Damkjær, Ole: FE fejlvurderede truslen fra Irak. I: Berlingske Tidende, 02/11/2004.
Christmas-Møller, William: Obersten og kommandøren : Efterretningstjeneste, sikkerhedspolitik og Socialdemokrati 1945-55. Gyldendal, 1995.
Christiansen, Niels: Rapport i anledning af undersøgelse ved auditør af visse forhold vedrørende Forsvarets Efterretningstjeneste og Militærnægterforeningen mv. i perioden 1970 - 1978 : Afgivet den 16. august 1999 til Forsvarsministeriet af Niels Christiansen. - København : Forsvarets Auditørkorps, 1999. - 68 s.
Dragsdahl, Jørgen: Oraklet på Kastellet. I: Information, 06/24/2006.
Dumpekarakter til FE's Irak-guld / Charlottte Aagaard ; Dorrit Saietz. I: Information, 04/20/2004.
Efterretningstjeneste på udflugt : Kasper Neergaad-sagen / Mads Nissen Styrk ; Poul Smidt.
- København : Demos, 1972. - 94 s. : ill. ; 17 cm. ; Demos dokument ; 5). - ISBN 87-87337-16-9
Efterretningstjeneste skrev rapporter af / Jesper Larsen ; Michael Bjerre. I: Berlingske Tidende, 02/22/2004.
Fredens spioner : Efterretningstjenesternes krig mod fredsbevægelsen / Jesper Hjort ; Simon Hansen.
- Egtved : Fredsbevægelsens forlag, 1983. - 116 s. : ill. - ISBN 87-88089-34-7
FE 1967 - 2017 – fra militær varslingstjeneste til udenrigs- efterretningstjeneste, FE, 2017.
Omtale af Kejsergadesagen.
French, Sandy: FE og regeringen afviser urent trav. I: Information, 04/15/2004.
French, Sandy: Oppositionen skærper tonen. I: Information, 04/15/2004.
Hansen, Peer Henrik: Da Yankee'erne kom til Danmark: Fra verdenskrig til kold krig : Den amerikanske efterretningstjeneste og Danmark 1943-1946 - København: Lindhardt og Ringhof, 2008 - 472 s.
Holm Nielsen, Line: Mistanke om regeringslæk til TV2. I: Berlingske Tidende, 0/18/2004.
Impotent spiontjeneste. / Rasmus Lindboe ; Charlotte Aagaard. I: Information, 04/16/2004.
Kejsergadesagen: Undersøgelse af danske omnibusavisers mediering af en politisk skandale i 1969. / : Mikkel Elbek Linnet.
- Roskilde Universitetscenter, Institut for Kultur og Identitet samt Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier. September 2006. - 129 s.
- http://rudar.ruc.dk/bitstream/1800/2004/1/KejsergadesagenFINAL.pdf
'Bilag 1 Artikelliste – oversigt over samtlige artikler citeret eller henvist til'.
Leder: Bag lukkede døre. I: Information, 09/09/2004.
Leder: Balladen om FE-chefen. I: Information, 04/01/2015.
Leder: FE a go go. I: Information, 09/27/2004.
Leder: FE på sporet. I: Information, 02/26/2004.
Leder: Klog indrømmelse. I: Information, 04/16/2004.
Leder: Den svære kontrol. I: Information, 09/07/2005.
Leder: Troværdighedstab. I: Information, 04/20/2004.
Leder: Velkommen på banen, [Berlingske Tidende]. I: Information, 03/10/2004.
Lukket land / Jesper Larsen ; Michael Bjerre. I: Berlingske Tidende, 02/29/2004.
Nielsen, Jørgen Steen: Fogh 'vidste' - FE 'vurderede'. I: Information, 04/20/2004.
Nielsen, Jørgen Steen: . Krigens reelle baggrund bortcencureret. I: Information, 04/20/2004.
Nielsen, Jørgen Steen: Op ad bakke. I: Information, 04/16/2004.
Nissen Styrk, Mads: De hemmelige kartoteker : Pest over Danmark - Århus : Aros, 1964. - 128 s.
"Operation Kastanje" / Jacob Andersen ; Søren Jacobsen.
- København : Ekstra Bladet, 1978. - 255 s. : ill. . - ISBN 87-980579-2-8
Ritzaus Bureau: Avis: DK fik falske oplysninger om Irak. I: Information, 05/25/2004.
Ritzaus Bureau: Gade: FE er ved at forny sig. I: Information, 09/27/2004.
Ritzaus Bureau: Irak-rapporter hemmeligstemples. I: Information, 07/26/2003.
Ritzaus Bureau: S dropper kritik af efterretningstjeneste. I: Berrlingske idende, 08/14/2004.
Ritzaus Bureau: V-top fører kampagne [mod Fran Søholms troværdighed]. I: Information, 04/16/2004.
Saietz, Dorrit: FE's atomvurdering skiftede. I: Information, 04/20/2004.
Smidt, Poul:Kommissionsdomstolen af 13. juli 1977 Undergravende virksomhed : Beretning fra Kommissionsdomstolen af 13. juli 1977 / Poul Smidt. - København : Demos, 1977. - 70 s. - ISBN 87-87337-90-8
Spiontjeneste kritiseres for inkompetence / Rasmus Lindboe ; Charlotte Aagaard. I: Information, 04/16/2004.
Stemplet fortroligt : Oberst H. M. Lundings erindringer / H. M. Lunding ; Otto Lippert.
Gyldendal, 1970. - 170 s. : ill. - ISBN 87-00-02002-8
Spionvæsen taber formue på lyttepost : Forsvarets Efterretningstjeneste har solgt en bornholmsk aflytningscentral, der burde være lukket for år tilbage, lyder kritikken. / : Hans Davidsen-Nielsen ; Jacob Svendsen. I: Politiken, 07/ 07/2013.
Søholm Grevil, Frank: Ministerbetjening, Ministerbetjening, ministerbetjening, ministerbetjening. I: Informations kronik, 08/03/0/2004.
Terp, Holger: Løgn og latin: Sagt og skrevet om Politiets- og Forsvarets efterretningstjenester.
Vejen til vished / Jesper Larsen ; Michael Bjerre. I: Berlingske Tidende, 02/22/2004.
Wilhjelm, Preben: Demokratiets vogtere : 50 års bestræbelser på kontrol med efterretningstjenesterne. Centrum, 1999. - 332 s. - ISBN 87-583-1139-4.
Aagaard, Charlotte: Dumpekarakter til FE. I: Information, 09/25/2004.
Aagaard, Charlotte: FE gennemskuede USAs terroranklager mod Irak. I: Information, 06/28/2004.
Aagaard, Charlotte: FE har svært ved at overvåge moderne kommunikation. I: Information, 09/05/2005.
Aagaard, Charlotte: FE havde intet bevis. I: Information, 02/25/2004.
Aagaard, Charlotte: FE moderniseret uden demokratisk indsigt. I: Information, 09/07/2005.
Aagaard, Charlotte: FE tilbageholder bevismateriale [i Grevil-sagen]. I: Information, 07/05/2004.
Aagaard, Charlotte: FE sat på plads. I: Information, 04/16/2004.
Aagaard, Charlotte: Folketinget anede intet om FE-reformer. I: Information, 09/07/2005.
Aagaard, Charlotte: En uundgåelig sag. I: Information, 08/03/2004.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page