COPRI

Centre for Peace and Conflict Research, Copenhagen. Center for freds- og konfliktforskning, Københavns Universitet.
Historisk institut. Oprettet efter maj 1984 med en bevilling fra det alternative sikkerhedspolitiske flertal på baggrund af den voksende oprustning og den voksende internationale spænding.
Centret har til formål at fremme og styrke tværfaglig forskning i fred, konflikter og sikkerhed. COPRI er fra 1996 et permanent sektorforskningsinstitut under IT- og Forskningsministeriet. Der er fem forskningsprogrammer, herunder Interne konflikter: Årsager og fredsstrategier. Fra 2003 del af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder. Blandt tilknyttede forskere kan nævnes Anders Boserup, Bjørn Møller, Håkan Wiberg og Ole Wæver. COPRI har udgivet tidskrifterne Krig & Fred 1985-1987, NOD 1985 - fra maj 1993 NOD & Conversion, Nyhedsbrev samt danske og engelske arbejdspapirer.
Se også: Forskningscenter for løsning af internationale konflikter.
Se også: Danmark: Fredsbevægelser.

Litteratur

Forslag vedrørende freds- og konfliktsforskning i Danmark / Beretning fra det fagkyndige forberedende udvalg nedsat i henhold til Folketingsbeslutning af 26. maj 1983. - Undervisningsministeriet, 1983. - 42 s.
COPRI Publications Cumulative List 1995-1999
Dragsdahl, Jørgen: Professor anklages for attentatforsøg mod fredsforskningen. I: Information, 11/6/1987.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page