depleted uranium

Forringet eller forarmet uran. Giftigt radioaktivt; tungmetal bestående af 0.2 til 0.4 procent uran 235, resten er uran 238 (med spor af uran 234 og uran 236). Nogle DU-granater indeholder også plutonium. DU er eksempelvis tungere end bly som har atomvægten 207. Et af flere billige affaldsprodukter fra produktion af atomvåben og fra brugte atomstave fra atomkraftværker. DU produceres og lagres i USA, England, Frankrig, Rusland, Grækenland, Israel, Tyrkiet, Saudi Arabien og en række andre lande. DU ammunition er opfundet af den tyske våbenfabrik Rheinmetal.
DU ammunition produceres bl.a. af Alliant Techsystems. Under anden verdenskrig begyndte USA at eksperimentere med DU. I 1990 havde USAs energiministerium 320.000 tons DU lagret i tønder.
Atomvåbenfabrikker i USA producerer omkring 20.000 tons DU-affald om året. DU anvendes af USA og England på grund af sin store atomvægt til granatspidser mod tanks, panserede køretøjer og til Tomahawk-missiler for at øge gennemslagskraften samt som kontravægt i fly og missiler. Blandt våben med DU er BAE Systems Royal Ordnances L30A1 120mm rifle gun system som anvendes i Challenger 2 tanks.
DU er et meget toksisk (giftigt) tungmetal i lighed med andre tungmetaller. Grunden er, at der frigives en aerosol, støvsky, af små uranoxydpartikler ved detonationen. Partiklerne føres med vinden rundt om hele kloden og kan dermed indåndes overalt. Deponeret i lungerne afgiver partiklerne en meget energirig alfastråling som mistænkes for at medføre leukæmi, (blod)kræft, fibrose og Dows Syndrom (mongolisme). DU forårsager også forhøjet beta-stråling enten i skudhuller eller rundt om uranholdigt materiale, mener en enhed fra FNs miljøprogram UNEP, anvendelse af DU er et led i økologisk krigsførelse. DU kan erstattes med andre, mindre giftige metaller, eksempelvis Wolfram. Granater med forringet uran placeres på amerikanske depoter i Jylland i 1984. Anvendt første gang i 1991 i krigen mod Irak (omtales som Golfkrigssyndromet) og senere under krigen om Kosovo (omtales som Balkansyndromet) og i Afghanistan. Den engelske atomenergikommission har i 1991 udarbejdet en rapport om sundhedsskadelige virkninger ved anvendelse af DU. I NATO-lande og Schweiz er i 2001 sat undersøgelser af FN-soldaters helbred i gang.
US Government and Military Trying to Wriggle Out of DU Cleanup at National Sites
The US Government and military is trying to walk away from its commitments to cleanup sites contaminated by DU and other radioactive materials at the Jefferson Proving Ground (JPG), Indiana and Hanford, Washington. The army initially has a decommissioning plan for JPG but now is saying that because of unexploded ordnance, it is too dangerous to send Army workers into the area for decommissioning. However environmental group 'Save the Valley' have put in a hearing request that the regulations governing decommissioning do not provide for an open-ended license with no timetable for decommissioning. If the Army is allowed to not have a plan in place, a precedent could be set for how the same issue is handled at other bases. At Hanford the Department of Energy is attempting to avoid cleanup by redefining more than 3/4 of its most dangerous radioactive wastes as 'incidental'.
Four groups in the United States, Ground Zero Center for Nonviolent Action, the Traprock Peace Center, the Military Toxics Project and Nukewatch have started a "Depleted Uranium Munitions Action Plan" to force the military to label DU munitions.
Se også: Dr. Siegwart-Horst Gunther ; Joint Strike Fighter.

Kilder og referencer til depleted, forringet uran

Bøger
Artikler

Bøger

Bibliography: Military Use of Depleted Uranium (DU)
- http://www.antenna.nl/wise/uranium/dlit.html

Armed Forces Radiobiology Institute (1998): DU research abstracts.

Bezanijska kosa Medical Center Expert Group (1999) A Report on Current Cancer Episemiology in Serbia Based on Available Data. Belgrade, Bezanijska kosa Medical Center of the Belgrade University School of Medicine.

Bertell, Rosalie (1999) Expert witness statement given in the trial of Helen John, Middlesex Crown Court, 15 December. Unpublished. Available from the Low Level Radiation Campaign Research and Publications Department, The Knoll, Montpelier Park, Llandrindod Wells, Powys, LD1 5LW. - http://www.llrc.org

Fahey, Dan (2000) Don't Look, Don't Find : Report from Gulf War Veterans, the US Government and Depleted Uranium. Military Toxics Project, Lewiston, ME, USA. - http://www.miltoxproj.org

Hanson, Wayne C., and Miera, Felix R., Jr (1976) Background Information on Depleted Uranium - http://www.nrpb.org.uk/D-uran.htm.

Parker, Karen (2000) Depleted Uranium at the United Nations: A Compilation of Documents and an Explanation and Strategy Analysis. Campaign against Depleted Uranium and International Educational Development, February. Copies of the report and UN documents are available for £10 from the CADU office, One World Centre, 6 Mount St., Manchester M2 5NS, UK. - http://www.cadu.org

Radioactive Times (2000) Royal Society: The Final Frontier. Royal Society to Braoden DU panel. June, p. 6. - http://www.llrc.org

Testimony of Prof Randall Parrish for the Subcommittee on Investigations and Oversight of the Committee for Science and Technology, US House of Representatives. Washington, 12 March 2009: Colonie Site - National Lead - New York.
- http://gop.science.house.gov/Media/hearings/oversight09/march12/parrish.pdf

Den anden UNEP Balkans study om DU: http://postconflict.unep.ch/

Artikler

Referencer på nettet til avisartikler om DU

NucNews - May 24, 1999 - http://www.prop1.org/nucnews/9905nn/990524nn.98.htm

AS:

Fysiker advarer mod uranbomber : Tidligere Pentagon-rådgiver Doug Rokke tror ikke på NATO-påstande : Dagbladet Arbejderen, 20.5.1999
Note: Doug Rokke er doktor i sunhedsfysik og var leder af Pentagons DU-projekt. Han lider nu af luftvejssygdomme, ødelagte nerver og lever.

Bier, Emil:

Forarmet uran - forarmet verden : Information, 22.01.2001.

Bier, Emil:

Uran giver kræft : Generallægen taler mod bedre viden om uranfarten : Information, 12.01.2001.

Bostrup, Jens:

Granater med forarmet uran frikendt af læger : Militærlæger mener ikke, at granater med forarmet uran har udgjort en sundhedsrisiko for NATO-soldaterne. De peger til gengæld på forurening af området som en kilde til sundhedsproblemer : Politiken, 17.01.2001.

Bollyn, Christopher:

Explaining How Depleted Uranium Is Killing Civilians, Soldiers, Land: Nano-particles pinpointed. January 7, 2005
http://www.americanfreepress.net/html/explaining_how.html

Brun, Henrik

NATO afviser fare : Fundet af uran 236, herunder muligvis også plutonium i ammuniitonsrester i Kosovo er hverken overraskende nyt eller farligt, siger NATOs talsmand : Information, 19.01.2001.

Bundgaard, Bente

Britisk advarsel mod uran : Information, 12.01.2001.

Chughtai, Shaheen: Washington's secret nuclear war.

Tuesday 14 September 2004 Al-Jazeera news
http://english.aljazeera.net/NR/exeres/B2E2DF9B-1E0C-43F4-BBF6-074C1367E27C.htm

Depleted military minds treaten anyone in their way : Cornerstones : The Right Livehood Forum, 2001:15 s. 1-2,

Houmark Andersen, Ivar:

Uran-projektiler spreder frygt blandt civile : Befolkningerne på Balkan er ramt af frygt og fustration over ringe information om farerne ved uran-projektiler. I Irak taler styret om 'folkemord' : Information, 12.01.2001.

Holsøe, Jens:

Frygt for uranammunition breder sig : Politiken, 18.01.2001

109 soldater døde af uranstøv : Det italienske militær offentliggør rystende tal, som afslører, hvor dødeligt forarmet uran er. I: Arbejderen, 10/26/2004.

Jensen, Sten:

Kosovo-ansatte får tilbudt mobilt lægetjek. Berlingske Tidende, 23.01.2001.

Jørgensen, Mette:

NATOs giftige fingeraftryk : NATO erkender at have brugt uranprojektiler med de serbiske styrker i Kosovo - men man afviser, at det frembryder en sundhedsfare for den befolkning, der nu vender tilbage / Mette Jørgensen ; Jørgen Steen Nielsen : Information, 14.6.1999

Leder:

Ordnung muss sein : De farlige radioaktive bomberester breder sig fortsat ud i fødekæden med uoverskuelige konsekvenser for mennesker og dyr : Dagbladet Arbejderen, 07.03.2001

Moret, Leuren:

Depleted Uranium: The Trojan Horse of Nuclear War.
World Affairs - The Journal of International Issues, MayJune 2004 http://www.mindfully.org/Nucs/2004/DU-Trojan-Horse1jul04.htm

Moret, Leuren:

Depleted uranium: Dirty bombs, dirty missiles, dirty bullets : A death sentence here and abroad. August 2004.

Moret, Leuren:

HOW DEPLETED URANIUM WEAPONS ARE KILLING OUR TROOPS
Letter to Dr. Chris Busby from Leuren Moret and Marion Fulk Dec. 14, 2004
http://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=62203

Moret, Leuren:

UC Regents Lose Management Contract of Nuclear Weapons Program
http://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=62556

Part 1
http://www.sfbayview.com/091504/ucregents091504.shtml

Part 2
http://www.sfbayview.com/092204/nuclearweapons092204.shtml

Part 3
http://www.sfbayview.com/092904/nuclearweapons2092904.shtml

Part 4
http://www.sfbayview.com/100604/nuclearweapons100604.shtml

Part 5
http://www.sfbayview.com/101304/nuclearweapons101304.shtml

Part 6
http://www.sfbayview.com/110304/ucregents110304.shtml

Part 7
http://www.sfbayview.com/112404/ucregents112404.shtml

Part 8
http://www.sfbayview.com/120104/nuclearcorridor120104.shtml

Part 9
http://www.sfbayview.com/120804/nuclearweapons120804.shtml

Part 10
http://www.sfbayview.com/122204/decentralize122204.shtml

Nielsen, Jørgen Steen:

Brug af uran i krig : Speciel ammunition bruges mod serbiske tanks og kampvogne, selv om det mistænkes for at have bidraget til sygdom efter Golf-krigen : Information, 17.5.1999

Nielsen, Jørgen Steen:

Et våben med formiddable dødbringende fordele : I tre årtier har USA arbejdet med antitank-ammunition baseret på uran : Information, 14.6.1999

Olsen, Nis:

Skotterne er vrede over tests af urangranater : Den britiske hær har indledt to dages prøveskydning i Skotland med granater med forarmet uran, som soldater beskylder for at have forårsaget Balkansyndromet : Politiken, 21.02.2001

Påske, Inge:

Barske afsløringer om forarmet uran : Amerikanske forskere vidste god besked om faren ved forarmet uran, inden USA var med til at kaste 700.000 tons forarmet uran ud over befolkningerne i Golf-området : Dagbladet Arbejderen, 5.6.2001

Ritzaus Bureau:

Soldaterforeninger vil undgå panik om uran : Men ifølge en sikkerhedsinstruks som det amerikanske forsvar udsendte i 1990 til den multinationale brigade i 1999 er der "ingen tvivl om, at uranforstærket ammunition er en alvorlig helbredsrisiko" : Politiken, 20.01.2001.

Rostrup, Ask ; Ole Bang Nielsen:

EU skyder uranbolden videre : På trods af krav fra Europa-Parlamentet vil EU indtil videre overlade en udredning af sagen om uranholdig ammunition til NATO. Der er jo ikke videnskabeligt påvist nogen sundhedsfare, siger udenrigsminister Mogens Lykketoft : Berlingske Tidende, 23.01.2001.

rtj:

Uran-våben mod demonstranter : De israelske myndigehder forsøgte at forhindre afsløringen : Dagbladet Arbejderen, 27.01.2001

se:

Bristow sidder på NATOs dødsgang : Rystende vidnesbyrd om forringet uran kom frem i Bruxelles : Dagbladet Arbejderen, 07.03.2001

se:

Militæret skjuler viden : Måske slår kræften først igennem blandt Kosovo-soldaterne om fire år : Dagbladet Arbejderen, 09.01.2001

se:

Ti procent er døde af kræft : Nye tal fra Bosnien viser et forfærdende antal kræftdøde : Dagbladet Arbejderen, 12.01.2001

Sohn, Steen:

Forarmet debat om våben : Politiken, 21.01.2001.

Ullerup, Jørgen:

EU kræver forbud mod uranammunition : Jyllands-Posten, 18.01.2001.

Østergaard, Troels V.:

Hvis forarmet uran giver kræft, er alle former for lavradioaktiv stråling farlig - og industri og myndigheder må påtage sig ansvaret for millionvis af kræfttilfælde. Information, 26.01.2001.

Kampagner mod Depleted Uranium

Campaign Against Depleted Uranium, Bridge 5 Mill, 22a Beswick St, Ancoats, Manchester M47HS Tel/Fax: +44 (0)161 273 8293 Email: gmdcnd@gn.apc.org

Campaign to Force Labelling of DU Munitions in Transportation

Committee for the Rescue and Development of Vieques Apartado 1424 Vieques, Puerto Rico 00765 Tel. 787 741-0716 Fax. 787 741-0358 Email: bieke@prdigital.com

the International Coalition to Ban Uranium Weapons (ICBUW)

Se på Internettet: Fahey, Dan: Depleted Uranium: The Stone Unturned : A Report on Exposures of Persian Gulf War Veterans and Others to Depleted Uranium Contamination, March 28, 1997. Militære aspekter omkring anvendelse af DU: National Gulf War Resource Center, Inc. DU link

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page