Danske Kvinders Fredskæde; Danske Kvinders Fredsbureau

Dansk kvindefredsgruppe oprettet i 1915; også kendt som den danske afdeling af International Kvindekomite for varig Fred.
Organisationen skifter i 1925 navn til Kvinderens Internationale Liga for Fred og Frihed. Dansk afdeling af the Women's International League for Peace and Freedom. Blandt aktive i Kvinders Fredskæde kan nævnes: Matilde Bajer, Henriette Beenfeldt, Thora Daugaard, Henni Forchhammer, Elin Hansen, Karen Hansen, Estrid Hein, Asta Iversen, Gyrithe Lembke, Eva Moltesen, Camilla Nielsen, Karen Petersen, Clara Tybjerg, Louise Wright og Antoinette Voldborg Ølsgaard.
Se også: Danmark: Fredsbevægelser.

Litteratur

Dansk Kvindebiografisk Leksikon I-IV. Rosinante, 2000-2001.
Terp, Holger: Danske Kvinders Fredskæde og Kvindernes Internationale Liga for Fred og Friheds historie i perioden 1915-1924. Arkiveret jubilæumshistorie.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page