Medicinske konsekvenser af krig med kernevåben

Danske Læger Mod Kernevåben

Faglig dansk atompacifistisk  fredsgruppe oprettet 1983.
Dansk delforening af International Physicians for the Prevention of Nuclear War. DLMK udgav i 1980erne, ofte i samarbejde med danske lægers fagforening (DADL), en række artikler og pjecer, blandt andet til folkeskolen, om kernevåben. I 1990erne var DLMK med til at få DADL til at vedtage resolutioner imod atomare prøvesprængninger, og i 1998 imod enhver brug af kernevåben.
DLMKs og IPPNWs arbejde har tidligere især været financierete af private donorer. Men i 1997 lykkedes det DLMK at skaffe statsmidler fra det Danske Udenrigsministerium (Sektion Danida) direkte til IPPNWs arbejde imod landminer (2,1 millioner kroner). Det medførte, at det blev stuerent for andre regeringer at støtte IPPNWs arbejde, så vi siden har fået penge fra regeringerne i Japan, Norge, Sverige, Canada og Australien. Og her i år 2000 har Danida anerkendt vort arbejde ved at bevilge yderligere én million danske kroner til IPPNWs fortsatte arbejde imod landminer. Denne regeringernes blåstempling af IPPNWs arbejde har betydet, at private personer og fonde, især fra USA, nu igen giver pæne beløb til arbejdet, hvor “alt om kernevåben” stadig er vort centrale arbejdsfelt.
DLMK udsender nyhedsbrevet: “Danske Læger Mod Kernevåben”.
Anton Aggernæs
Se også: Danmark: Fredsbevægelser ; Danske Dyrlæger mod Kernevåben ; Globale Læger ; Svenska Läkare mot Kärnvapen ; Svenska Tandläkare mot Kärnvapen.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page