datasikkerhed

Latin: Den sikkerhed man beskytter sine data med.
Se også: Center for Cybersikkerhed ; overvågning ; privatliv ; Rådet for Digital Sikkerhed ; Rådet for Større IT-Sikkerhed ; sikkerhedsovervågning ; Statens IT-Sikkerhedsråd.

Litteratur

Censur-sagen : en materialesamling om krænkelserne af ytringsfriheden i finansministeriets administrationsdepartement : 1. akt. / : Jussi Merklin. GMT, 1980.
Fra EDB-sikkerhedsekspert til overopsynshavende med ministeriale toiletter.
CRS: Cybersecurity: Authoritative Reports and Resources. / Rita Tehan. 2012. - 55 s.
Databeskyttelsesforordningen – og de retlige rammer for dansk lovgivning. / : Justitsministeriet, 2017. ; Betænkning nr. 1565)
I januar 2012 fremsatte EU-Kommissionen forslag til en databeskyttelsespakke. Pakken blev endeligt vedtaget den 14. april 2016.
Pakken består navnlig af den generelle forordning nr. 2016/679 om beskyttelse af personoplysninger, som skal gælde i både den private og offentlige sektor (databeskyttelsesforordningen). Forordningen anvendes fra den 25. maj 2018. Herudover består databeskyttelsespakken af et direktiv om beskyttelse af personoplysninger, som skal gælde for retshåndhævelsesområdet (retshåndhævelsesdirektivet). Retshåndhævelsesdirektivet er gennemført i dansk ret ved lov nr. 410 af 27. april 2017 om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger.
Government looks at privacy and security in computer systems. / : Renninger, Clark R.; Branstad, Dennis K., editors, 1974.
- https://archive.org/details/governmentlooksa809renn
It-ekspert afdækker politiets overvågniongsmuligheder. / : Mathias Koch Stræde ; Lasse Schou Andersen ; Sebastian Gjerding. I: Information, 31. juli 2015..
Overvåget : en insiderberetning om Edward Snowden, NSA og den amerikanske overvågningsstat. / : Glenn Greenwald. Informations forlag, 2015.
'I maj 2013 rejser journalist Glenn Greenwald til Hongkong for at møde en anonym kilde, som hævder at ligge inde med beviser for, at USA´s efterretningstjeneste NSA ulovligt har masseovervåget egne og andre landes borgere. Kilden viser sig at være den 29-årige tidligere NSA-agent Edward Snowden, som har forladt sit job, sin kæreste og sit hjem og forskanset sig på et hotelværelse, uden nogen vej tilbage. Edward Snowden betror Greenwald sit enorme arkiv af tophemmelige dokumenter, som han ønsker offentliggjort for at afsløre USA´s systematiske overvågning og ikke mindst for at starte en principiel debat om national sikkerhed og privatlivets fred.'
Leder: For nemt at hacke. I: Information, 1. august 2015.
The Right to Privacy In The Digital Age. Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2014.
- https://archive.org/details/pdfy-wkzB4jpYUKYg4ezK
'In its resolution 68/167, the General Assembly requested the United Nations High Commissioner for Human Rights to submit a report on the protection and promotion of the right to privacy in the context of domestic and extraterritorial surveillance and/or the interception of digital communications and the collection of personal data, including on a mass scale, to the Human Rights Council at its twenty-seventh session and to the General Assembly at its sixty-ninth session, with views and recommendations, to be considered by Member States. The present report is submitted pursuant to that request. The Office of the High Commissioner will also submit the report to the General Assembly at its sixty-ninth session, pursuant to the request of the Assembly.'


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page