Dansk Varedeklarationsnævn

Privat, ankenævn oprettet 1957 - som et resultat af drøftelserne i kvalitétsmærkningskommissionen - ved samarbejde mellem en række organisationer og institutioner inden for handel, industri, forskning (Dansk Standardiseringsråd og Statsprøveanstalten) og forbrugere (herunder Statens Husholdningsråd og Forbrugerrådet). Der henvises herom nærmere til kommissionens betænkning vedrørende kvalitetsmærkning nr. 150/1956.
Fra 1987: Dansk Varefakta Nævn.
Omtalt i Betænkning 597.
Se også: Økonomi

Litteratur

Tekst.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page