Dagspressens Finansieringsinstitut

Historisk institut oprettet 1970 under: Statsministeriet.
Forsættes 2006 som: Dagbladsnævnet.
Betænkning nr. 1445
Dagspressens Finansieringsinstitut blev etableret i 1970 med det formål at bidrage til et "større og mere varieret udbud af aviser, end markedsvilkårene i sig selv ville føre til". Instituttet kunne fra starten yde støtte i form af kautioner og tilskud til investeringer i ny teknologi. I 1984 og 1997 blev ordningen udvidet med henholdsvis støtte til sanering, planlægning og etablering samt udviklingsstøtte. Omtalt i Betænkning 1320
Se også: Avis ; Tilsynsrådet for Dagspressens Finansieringsinstitut.

Litteratur

Tekst.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page