statsministeriet

Latin: Sammensat begreb: Stat og ministerium.
Dansk ministerium oprettet i 1918.
Fortsat fra: Konseilspræsidiet 1855-1918 og Premierministerens Sekretariat 1848-1855.
Ved 1915-grundlovens ikrafttræden den 21.04.1918 ændredes efter svensk og norsk forbillede Konseilspræsidiets navn til Stats-ministeriet, og titlen statsminister indførtes. Ved kgl. res. af 29. 05.1933 overførtes Grønlands Styrelse til Statsministeriet fra Ministeriet for Søfart og Fiskeri.
Statsministeriet Retsinformation.
- https://www.retsinformation.dk/Forms/R0310.aspx?res=16
Bekendtgørelse om ændringer i ministeriernes forretnings-områder (De under Statsministeriet hørende sager vedrørende Grønland), 1988.
Se også: Administrationsudvalget af 1960 ;
Atomenergikommissionen (1960-1962) ;
Beskæftigelsesrådet af 1941 ;
Dagspressens Finansieringsinstitut ;
Disruptionrådet ; Globaliseringsrådet ;
Ligestillingsrådet ;
Lønningsrådet ;
Det Midlertidige Ministerium for Sønderjyske Anliggender 1918-1920 ;
Ministeriet for Grønland,
Grønlandsministeriet ;
Naturfredningsrådet ;
Styrelsesrådet for Kongelig Grønlandske Handel ;
Tilsynsrådet for Dagspressens Finansieringsinstitut ;
Udflytningsudvalget.
Se også: Gulvtæppetalen.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; regeringer råd ; styrelser.

Litteratur

Atomvåbenproblemer. / Statsministeriet, 1963.
Hvis krigen kommer. / Statsministeriet, 1962.
Leder: Kan man stole på statsministeren? I: Information, 6. oktober 2018.
Udflytningsudvalget : 1. betænkning. / : afgivet af det af Statsministeriet 1961 nedsatte udvalg vedrørende udflytning af statsinstitutioner, 1964.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page