sociologi

Latin: Samfundsvidenskab specielt vurderet fra samfundsmæssige forhold.
Stratifikation eller stratificering er social lagdeling.
Se også: Adfærd ; aktivitet ; apparat ; arbejde ; arbejderklasse ; arbejdsdeling ; arbejdskraft ; arbejdsproces ; aspekt ; begrebsdannelse ; beslutningsprocesser ; bevidsthed ; bevidsthedsproduktion ; BNP ; brugsværdi ; bureaukrati ; bytteværdi ; consensus ; demokrati ; determisme ; distribution ; effektivitet ; ejendomsret ; elite ; feudalisme ; forbrug ; forbrugssamfund ; fremmedgørelse ; funktionssocialisme ; generativ grammatik ; hattedamer ; herredømme ; holisme ; ideologi ; imperialisme ; inddoktrineringsproces ; indkomstfordeling ; kapital ; kapitalisme ; klasse ; klasseteori ; kommunikation ; krise ; kønsroller ; Harold Laski ; lighed ; lønsomhed ; magt ; markedsmekanismer ; markedsøkonomi ; massemedier ; mennesket ; merværdi ; metode ; normer ; penge ; polarisering ; produktionsforhold ; produktionsproces ; produktivkræfter ; profit ; opdragelse ; overbygning ; rationalitet ; regler ; reifikation ; reklame ; relationer ; ritual ; rolleteori ; samspil ; semantik ; sexologi ; social mobilitet ; socialisation ; sociologisme ; sociometri ; sprog ; stat ; statskundskab ; statsmagt ; stipuleringer ; strukturer ; system ; teori ; tilpasning ; tingliggørelse ; varer ; vækst ; værdi ; xenocentrism ; økonomi ; økonomisk magt.

Litteratur

Israel, Joachim: Sociologisk grundbog I + II. Gyldendal, 1973 ; 1974. - 228 + 211 s.
Klimaet på Dagsordenen – Dansk klimadebat 1988-2012. / : Oluf Danielsen.. Multivers, 2015.
Indhold: Klimadebatten i sociologiske, journalistiske og naturvidenskabelige sammenhænge ; Klimavidenskaben under behandling i Information og Weekendavisen ; De meget lange forhandlingers vej - fra Stockholm over Rio og Kyoto til København og Doha ; Omstillingen til lavkulstofsamfundet.
Motståndets sociologi : Kampen mot förtryck med fredliga och frihetliga medel. / : Stellan Vinthagen.
- Sparnäs : Irene Publishing, 2016.
Vaerting, Mathilde: Die Macht der Massen in der Erziehung : Machtsoziologische Entwicklungsgesetze der Pädagogik.
- Berlin : Dr. M. Pfeiffer : 1929. - 300 s.
Weber, Max: From Max Weber : Essays in Sociology.
- New York : Oxford university press, 1946. - 520 s.
- http://archive.org/details/frommaxweberessa00webe


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page