efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn
I medfør af § 74 i, stk. 2, § 74 l, stk. 19, § 74 n, stk. 2, 11 og 12, og § 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 128 af 31. januar 2017, som ændret ved lov nr. 624 af 8. juni 2016, og efter forhandling med Beskæftigelsesrådet fastsættes efter bemyndigelse...:
- https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=188854
Se også: Løn ; socialpolitik ; ældre ; økonomi.

Litteratur

Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page