ældre

Levende væsner og planter der ikke længere er unge: Gamle, seniore.
Også genstande kan være ældre: Antikviteter.
Ældre mennesker kan have ret til efterløn og eller pension.
Se også: Alderdom ; aldring ; Bedstemødre mod Atomvåben ; dagcenter ; Danske Seniorer ; demografi ; Faglige Seniorer ; folkepension ; gammel ; otium ; pensionsalder ; plejehjem ; Seniorer uden Grænser ; serviceloven ; Sundheds- og Ældreministeriet ; socialpolitik ; værdighedspolitik ; Ældre vogter fred ; Ældreboligloven ; Ældreministeriet ; Ældresagen.

Litteratur

Leder: Fanden tager de sidste. I: Arbejderen, 26. februar 2019.
Ældres sundhed og trivsel: Ældreprofilen 2019 er baseret på sundheds- og sygelighedsundersøgelserne, de nationale sundhedsprofiler og udvalgte registre. / : Sundhedsstyrelsen, 2019.
Rapporten viser forskellene i helbred, trivsel og sundhed mellem forskellige aldersgrupper i ældrebefolkningen samt mellem mænd og kvinder. Ligeledes viser rapporten, at der også blandt de ældre er social ulighed i helbred, trivsel og sundhedsadfærd. Rapporten gør det dermed tydeligt, hvor store forskelle der er i gruppen af ældre på tværs af alder, køn og uddannelse

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page