elektricitet / electricity

Latin: Elektricitet er elektrisk energi (elektroner) samt stærk, svag og jævn strøm.
Bekendtgørelse af lov om elforsyning, 2018.
§ 1. Lovens formål er at sikre, at landets elforsyning tilrettelægges og gennemføres i overensstemmelse med hensynet til elforsyningssikkerhed, samfundsøkonomi, miljø og forbrugerbeskyttelse. Loven skal inden for denne målsætning sikre forbrugerne adgang til billig elektricitet og fortsat give forbrugerne indflydelse på forvaltningen af elsektorens værdier.
§ 2. Loven finder anvendelse på produktion, transport, handel og levering af elektricitet. Bekendtgørelse af lov om afgift af elektricitet, 2017
Bekendtgørelse om tilladelse til etablering og ændring af elproduktionsanlæg, 2014.
§ 5. 12) Kraftvarmeanlæg: Et anlæg til samtidig produktion af termisk energi og elektrisk eller mekanisk energi i en og samme proces.
§ 17. Centrale kraft- eller kraftvarmeanlæg er anlæg, som er beliggende på eller som opføres på de i stk. 2 og 3 nævnte kraftværkspladser. Anlæg beliggende uden for disse kraftværkspladser betegnes som decentrale kraft- eller kraftvarmeanlæg.
Stk. 2. Kraftværkspladserne, hvorpå følgende eksisterende produktionsanlæg er beliggende:
1) Amagerværket.
2) Asnæsværket.
3) Avedøreværket.
4) H. C. Ørstedsværket.
5) Kyndbyværket.
6) Svanemølleværket.
7) Stigsnæsværket.
8) Rønneværket.
9) Enstedværket.
10) Esbjergværket.
11) Fynsværket.
12) Herningværket.
13) Randersværket.
14) Skærbækværket.
15) Studstrupvæket.
16) Nordjyllandsværket.
Se også: Batteri ; Elektricitetsrådet ; elektromagnetisme ; Klima-, Energi- og Bygningsministeriet ; magnetisme ; strømafbrydelse.; nødgenerator.

Litteratur

A history of electricity (The intellectual rise in electricity) from antiquity to the days of Benjamin Franklin / : P. Benjamin. - New York: J. Wiley & Sons, 1898.
- https://archive.org/details/intellectualrise00benj

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page