Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Historisk ministerium oprettet 2011.
Fortsat fra: Klima- og Energiministeriet.
Fortsættes 2015 som: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.
Bekendtgørelse om ændring i forretningernes fordeling mellem ministrene, 2007
§ 4. Der oprettes et Klima- og Energiministerium, således at der til dette ministerium overføres følgende sagsområder:
1) fra Miljøministeriet: sager vedrørende den nationale og internationale klimaindsats, sager vedrørende håndtering af affaldsforbrændingsanlæg, herunder organisering af affaldsforbrændingssektoren, jf. også miljøbeskyttelseslovens § 50 b, dog forbliver ressortansvaret for sager vedrørende miljøregulering af affaldsforbrændingsanlæg hos miljøministeren, sager vedrørende rammebetingelser for anvendelse af affald som brændsel samt lov om de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, inklusiv ressortansvaret for de til området hørende institutioner m.v.,
2) fra Transport- og Energiministeriet: ressortansvaret for Statens ejerskab til 50 % af aktiekapitalen i Nunaoil A/S samt sager vedrørende energilovgivningen inklusiv ressortansvaret for de til området hørende institutioner m.v., herunder Danmarks Meteorologiske Institut, Energistyrelsen, Energiklagenævnet, Elsparefonden, Energitilsynet, dog således at Energitilsynet fortsat sekretariatsbetjenes af Konkurrencestyrelsen, Energinet.dk, Nordsøenheden, EUPD, Det Rådgivende Energiforskningsudvalg samt Fællesrådet vedrørende mineralske råstoffer i Grønland og
3) fra Udviklingsministeriet: ressortansvaret for administrationen af Clean Development Mechanism (CDM), herunder administrationen af de afsatte midler på 50 mio. kr. årligt i 2008 og 2009 til statslige køb af Clean Development Mechanism (CDM) kreditter.

Olieberedskabsloven, 2012.

Se også: Energi ; Energistyrelsen ; klima ; Klimarådet ; olie ; ; Universitets- og Bygningsstyrelsen ; Trafik- og Energiministeriet.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
© The Danish Peace Academy
Locations of visitors to this page