magnetisme

Græsk: Magnetisme er evnen at tiltrække jern.
Magnetisme er et kraftfelt som opstår, når elektrisk ladede partikler er i bevægelse.
Magnetisme knytter sig til bestemte et grundstoffer og til strømførende ledere.
Metaller, som er magnetiske er jern, kobolt, nikkel og lanthaniderne med grundstofnumrene 57 til 71 i det periodiske system.
Magnetologi er videnskaben om magnetisme.
Se også: Atomfysik ; Pierre Curie ; elektrodynamik ; elektromagnetisme ; elektromagnetisk puls ; kemi ; magnetosfære / magnetosphere.

Litteratur

On the Magnet : magnetick bodies also, and on the great magnet the earth ; a new physiology, demonstrated by many arguments & experiments. / William Gilbert. - London : Chiswick Press, 1901.
- https://archive.org/details/b28038009
A Treatise on Electricity and Magnetism, Vol I-II. / : James Clerk Maxwell.
- Oxford : Clarendon Press, 1993.
- https://archive.org/details/treatiseonelectr01maxwrich
- https://archive.org/details/treatiseonelect02maxwrich

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page