Emergency Committee of Atomic Scientists

Atomvidenskabsmændenes kriseudvalg.
Faglig historisk amerikansk fredsgruppe oprettet i 1945 af fysikerene Albert Einstein og Leó Szilárd med de formål at advare politikere og befolkningen om farerne ved udvikling af kernevåben og desuden, at fremme fredelig anvendelse af atomenergi.
Kriseudvalget oprettes i kølvandet på Szilárd appellen til USAs daværende præsident Harry S. Truman, imod brug af atombomben ud fra moralske grunde; en appel der blev underskrevet af 70 forskere, som alle arbejdede på Manhattan projektet, hvor størstedelen af dem ikke vidste, hvad de var ved at skabe på det tidspunkt. Efter krigen skabte de bl.a. the Federation of Atomic Scientists og det stadig eksisterende tidsskrift Bulletin of the Atomic Scientists, for, med Einsteins ord: 'De (forskerne) vidste, at det demokratiske grundlag for denne nations politik vedrørende atomenergi i sidste ende skal hvile på dens borgeres forståelse.
Amerikas beslutning vil ikke blive foretaget over et bord i FN. Vore repræsentanter i New York, Paris, eller i Moskva afhænger i sidste ende af beslutninger, der træffes i landsbyens torv. Til landsbyens torv skal vi bære atomenergiens faktiske kensgerninger. Derfra skal komme Amerikas røst.' Albert Einstein, New York Time Magazine, June 23, 1946 og A Statement of Purpose by the Emergency Committee of Atomic Scientists
Organisationens protester mod atmosfæriske atomvåbenforsøg medvirkede til prøvestopaftalen i 1963. Blandt de aktive i organisationen som fungerede frem til 1950 kan nævnes Hans Bethe, Selig Hecht, Thorfin Hogness, Philip M. Morse, Linus Pauling, Lily Payson, Joseph H. Schaffner, Michael Straight, Leo Szilard, Harold Urey og Victor F. Weisskopf.
Arkiv: University of Chicago, Special Collections.
Se også: American Association of Scientific Workers ; Association of Manhattan Project Scientists ; Association of Oak Ridge Engineers and Scientists, 1945-1952 ; Association of Oak Ridge Scientists ; Association of Scientists for Atomic Education, 1947 ; atompacifisme ; Independent Citizens' Committee of the Arts, Sciences and Professions ; National Committee of Atomic Scientists ; National Committee on Atomic Information, 1946-1947 ; United Nations Atomic Energy Commission ; United Nations Emergency Committee of the Atomic Scientists ; World Movement for World Federal Government.

Litteratur

Atomic Education Urged by Einstein, New York Times, 1946, May, 25, 1946.
Ritzaus Bureau: Einstein vil redde verden fra atom-krigens vanvid. I: Politiken, 11/18/1946.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page