Fredspolitisk debat

Fredspolitisk Folkeparti

Historisk dansk pacifistisk, liberalt parti stiftet i december 1963. Opstillede ved valget til Folketinget i september 1964. Partiet ville have Danmark udmeldt af NATO, efterfulgt af total afrustning. Danmark skulle efterfølgende stilles under FN-beskyttelse. Desuden skulle ulandshjælpen forøges, fordi partiet ved siden af faren for atom- og brintbomber så problematikken omkring ulandenes befolkningstilvækst og dårlige økonomi som den anden store fare mod verdens eksistens. Blandt medlemmerne som bl.a. kom fra Det Radikale Venstre og Det nye Retssamfund, var seminarieadjunkt Knud J. Gammelgaard og rektor  Aage Bertelsen. Partiet blev nedlagt i slutningen af 1970'erne.
Se også: Danmark: Politiske partier.

Litteratur

Aage Bertelsen (1901 – 1980) – Danish educator for peace. / : Jan Oberg & Johan Galtung. TFF, 2014.
- http://blog.transnational.org/2014/07/aage-bertelsen-1901-1980-danish-educator-for-peace/
Bertelsen, Aage: Her er dit våben. - Gyldendal : 1961. 366 s.
Bertelsen, Aage: Udkast til program for et nyt dansk politisk parti. I: Her er dit våben s. 350-354.
Nordendorf Olson, Peter: Fredspolitisk Folkeparti : Et pacifistisk forsøg på opnåelse af folketingsrepræsentation. 1985. ISBN 87-7492-540-7.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page