liberalisme

Tilhænger af frihed. Samfundsanskuelse, hvorefter de enkelte mennesker skal have størst mulig frihed, uden indgreb fra statens side; mente specielt borgerlige fredsgrupper frem til første verdenskrig. Liberal internationalisme er en myte om at frihandel skaber fred, fordi man ikke dræber sine samarbejdspartnere. Adam Smith og Richard Cobden ser frihandel som en blanding af naturret og et tidsløst prinicip. Norman Angell skriver i Det store Bedrag (E. Jespersens forlag) 1910, at frihandel er en forudsætning for moderne økonomi og at krig derfor ikke kan betale sig.
Blandt liberale filosoffer kan nævnes: Nathaniel Bacon, Frederick Bastiat, Cesare Beccaria, Jonathan Boucher, Cornelius van Bynkershoek, Ralph Waldo Emerson, Adam Ferguson, Andrew Fletcher, Benjamin Franklin, Olympe de Gouge, James Harrington, Thomas Hobbes, David Hume, Immanual Kant, John Locke, Charles de Montesquieu, Thomas Paine, Samuel von Pufendorf, Jean Jacques Rousseau, Charles de Saint-Pierre, Baruch de Spinoza, John Stuart Mill, Henry David Thoreau, Alexis de Toqueville, Emmerich de Vattel, Voltaire, John Winthrop, Mary Wollstonecraft.
Se også: Bondevenenrnes Selskab (Bondevennerne) ; Dansk Fredsforening ; Fredspolitisk Folkeparti ; kvindesagen ; laissez faire ; Mellempartiet ; neoliberalisme ; nyliberalisme ; privatisering ; Det radikale Venstre ; realisme ; Venstre ; Venstrereformpartiet.

Litteratur

Abrams, I. M.: A History of European Peace Societies 1867-1899.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page