FN-forbundet

Dansk freds- og ulandsorganisation oprettet 1970 ved en sammenlægning af Dansk FN-forening, Dansk Samråd for de Forenede Nationer og Een Verden. Medlem af Danmarks Fredsråd og Samarbejdskomiteen for Fred og Sikkerhed til 1979. FN-Forbundet har udgivet : Sikkerhed og Nedrustning : Debat, artikler og bibliografi, 1981-1983. Bibliografi-serien dækkede følgende da aktuelle områder: international politik, Norden som atomvåbenfri zone, fredsbevægelser, oprustning, kemiske våben, atomvåben mm. Blandt medlemmer af FN-forbundet kan nævnes: Ruth Gunarsen. Arkiv: Rigsarkivet.
Se også: Dansk Fredsforening ; Danske studerendes FN-forbund ; Internationalt forum ; Verdens venskabsforbundet.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page