Danmarks Fredsråd

Historisk koordineringsgruppe oprettet februar 2003.
På initiativ af Esbjerg Fredsbevægelse blev Danmarks Fredsråd stiftet den 28.02.2003 ved et møde i København. Hermed er truffet en historisk beslutning om at skabe en bred folkelig fredsbevægelse i et samarbejde mellem selvstændige organisationer, bevægelser og lignende. Målsætningen for Danmarks Fredsråd er at mobilisere en bred folkelig opbakning for at afskaffe krig på baggrund af Haag Appellen fra fredskonferencen i 1999.
Danmarks Fredsråd vil fungere som en paraply for en bred vifte af danske organisationer. Det er tanken i det kommende halve år at indbyde forskellige typer af organisationer (menneskerettighedsorganisationer, ulandsorganisationer, miljøbevægelser, fagbevægelsen osv) til at deltage i Fredsrådets arbejde.
Danmarks Fredsråd vil søge optagelse i the International Peace Bureau - en international organisation med mere end 100 år på bagen.
Til stede ved den stiftende generalforsamling var 28 organisationer, der valgte en styregruppe med repræsentanter fra flg. organisationer og bevægelser: Esbjerg Fredsbevægelse, FN-Forbundet, Fredsakademiet, IBIS, Kvinder for Fred, Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed, Mellemfolkeligt Samvirke, Pax-Christi-Danmark (til 2007) og Samarbejdskomiteen.
Se også: Danmark: Fredsbevægelser.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page