Dansk Fredsforening / Association pour la neutralisation du Danemark

Liberal, dansk radikal, borgerlig fredsgruppe oprettet 1882 som Foreningen til Danmarks Nevtralisering på initiativ af Frederik Bajer. Skifter i 1885 navn til Dansk Fredsforening. Efter den danske indmeldelse i Folkeforbundet skifter foreningen navn til Dansk Freds- og Folkeforbundsforening. Under besættelsen skiftede foreningen navn til Dansk Fredsforening for mellemfolkelig Ret og efter det danske medlemskab af FN, skifter foreningen igen navn til Dansk FN-forening.
Medlem af International Fredskampagne i slutningen af mellemkrigsårene.
Initiativtager til Ungdommens Fredsudvalg 1941. Medlem af Dansk Fredsråd.
I 1970 sluttes Dansk FN-forening, Dansk Samråd for Forenede Nationer og Een Verden sammen til FN-forbundet. Dansk Fredsforening mente, at arbejdet for vedvarende neutralitet skulle ske i tilknytning til bestræbelserne for retstankens fremme. Mellemfolkelig voldgift var Dansk Fredsforenings mærkesag som fremmes så Danmark og Holland i 1904 indgår en voldgifttraktat, uden forbehold. Opretter Fredsfondet af 1941. Dansk Fredsforening støttede arbejdet i Fredsvennernes Hjælpearbejde.
Blandt medlemmer af Dansk Fredsforening var: folketingsmand Viggo Adler, Matilde Bajer, Henriette Beenfeldt, præsten Uffe Birkedal, Vilhelm Carlsen, J. C. Christensen, Emil Dehn, politichef C. R. Ege, Christian Erichsen, historikeren Aage Friis, Henni Forchhammer, Olaf Forchhammer, Andreas Th. Grønborg, Eline Hansen, H. P. Hansen, C. C. Heilesen, Mogens Hasdorf, C. Hostrup, Gerhard Kemp, Holger Alfred Kristiansen, Andreas Ulrik Oxholm Holck, Christian Lageri, Holger Larsen, N. P. Madsen-Mygdal, Johanne Meyer, P. Munch, Niels Neergaard, Ingvard Nielsen, Niels Petersen, Thorvald Poulsen, Axel Pille, R. P. Rasmussen, Jesper Simonsen, Carl Slengerik, G. Sparring-Petersen, Thorvald Stauning, Poul Sveistrup, Peter Veistrup og C. Th. Zahle.
Dansk Fredsforening udgiver tidsskrifterne “Freden, Organ for Foreningen til Danmarks Neutralisering” 1883-1885 “Dansk Fredsforenings Medlemsblad” 1892-1893 og “Freds-Bladet” 1884-1954.
Se også: Danske Kvinders Fredskæde ; fredsven ; Kvindernes internationale liga for fred og frihed ; Det radikale venstre.

Litteratur

Dansk Fredsforenings Smaaskrifter, Udg. af Dansk Fredsforening
1 : Fredsvennernes Katekismus / Af Poul Sveistrup. - 1891
2 : Fredsvennernes Krigsplan / Af Fredrik Bajer. - 1891
3 : Verdensfredsmødernes meninger paa grundlag af de i Paris 1889, London 1890 og Rom 1891 vedtagne beslutninger / Af Frederik Bajer. - 1892
4 : Gladstone som Fredsven af Niels Petersen. - [1892]
5 : Fred! : Oratorium / av Bjørnstjerne Bjørnson ; Udgivet med Forfatterens Tilladelse til Fordel for Verdensfredsbureauet af Dansk Fredsforening. - 1892
6 : Militarismen og Historieundervisningen / Af Niels Petersen. - 1893
7 : Til det danske Folk om Fredssagen / af Uffe Birkedal. - 1893
8 : Dansk Fredsforenings Historie / af Fredrik Bajer. - 1894
9 : Da det danske Slesvig gik tabt / af Bjarke Frode. - 1896
10 : Fremtidskrigen : Uddrag af Johann von Bloch's russiske Værk af samme Navn / Oversat fra Tysk af A. B. - 1900
11 : Fredssagen og Folkekirken af William Thomsen. - 1900
12 : Den moderne Kolonialpolitik / af Niels Petersen. - 1900
Kvinfo: Tidsskrifter 1885-1920: Hvad vi vil 1888-94, Kvinden og Samfundet 1885-1920, Kvindevalgret 1908-1915,
http://www.kvinfo.dk/side/471/ og http://www.kvinfo.dk/side/444/?action=3&opslagid=1044
Bajer, Fredrik: Dansk Fredsforenings Historie.
- København : Gjellerup, 1894. - 52 s. ; Dansk Fredsforenings Smaaskrifter ; 1).
Fred paa Jorden : Julebog for Fredsvenner, 1891.
Julebog for Fredsvenner : Anden Aargang, 1892.
Kvindelig fremskridtsforening: Hvad vi vil, 1888-1894.
Risskov Sørensen, Kurt: Fredssagen i Danmark 1882-1914. Odense Universitetsforlag, 1981. - 112 s.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page