Folkereisning mot Krig

Aktuel norsk pacifistisk fredsgruppe. Oprettet i januar 1937. Opløst af Quislingstyret i 1941-1945. Syv medlemmer døde under besættelsen af Norge, heraf to eller tre dræbt af tyskerne, blandt dem: Lilly Heber, Ragnhild von Krog, Olaf Kullmann, og Birgit Nissen. Foreningen rekonstrueres i januar 1946. 'FMK har nu som mål at alle former for krig og trusler om krig mellom nasjoner og folkegrupper blir avskaffet og å bidra til bygging av et verdenssamfunn i varig, utviklende fred. Som krig regnes i første rekke kamp med voldelige og militære midler og hvor politisk, sosial eller kulturell undertrykking anvendes for å oppnå en parts herredømme over en annen.'
FMK deltager bl.a. i den ørste store norske demonstration mod vietnamkrigen ved den amerikanske ambassade i Oslo i marts 1965. Bladsamarbejde sammen med Aldrig mere Krig til 1970. Medlem af Fredsskattalliansen. Blandt medlemmer af Folkereisning mot Krig kan nævnes Kari Enholm, Johan Galtung, Nils Petter Gleditsch, Lilly Heber, Jørgen Johansen, Elling Tjønneland, Christopher Vibe. Norsk medlem af WRI. Udgiver tidsskriftet “Ikkevold”.
Se også: Ikkevoldssagen ; forlaget Pax ; Kari Enholms stiftelse ; Norge: fredsbevægelser ; Studieforbundet for norske freds- og solidaritetsorganisasjoner.

Litteratur

Vibe, Christopher: Folkereisning mot Krig. I: Pacifisten, 1946:12 s. 133-134.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page