Norge

Norsk Ikkevold, 1983:4
Danmarckis oc Norgis Fructbar Herlighed, detalje fra titelbladet
Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krigsdeltagelse ; kultur ; musik ; politik ; politiske partier ; efterretningstjenester ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography, nature, demographics, history, war participation, culture, music, politics, political parties, intelligence agencies, peace movements, religion, social issues, education, economy.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Geografi: Nordeuropæisk, skandinavisk kongerige med grænser til Finland, Rusland, det forhenværende Sovjetunionen (1944-1991) og Sverige og med søgrænser til Barentshavet og Norskehavet. Vegaøyan / The Vega Archipelago.
Contribution to the Barents Encyclopedia. “Long” article on the the “Militarization of the Barents Region” by Kristian Åtland.
Fredsmonumentet og fredsplassen, Morokulien, 1914-. Andøya med SOSUS anlægget. S.O.S. U.S. Andøya: ikkevoldssaken og amerikansk antiubåt-krigføring. Folkereisning mot krig, 1986. Bjørneøen. Bouvetøen. Jan Mayen. Svalbard. Svalbard Bibliography. I: Sources and literature. From Thor B. Arlov, 2003: Svalbards historie. Vegaøyan, herunder Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv.
Dansk 'Overenskomst af 11. november 1997 med Island om afgrænsning af kontinentalsoklen og fiskerizonerne i området mellem Grønland og Island samt af tillægsprotokol af 11. november 1997 til overenskomst af 18. december 1995 med Norge om afgrænsning af kontinentalsoklen i området mellem Grønland og Jan Mayen og om grænsen mellem fiskerizonerne i området', 1998.
- https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=22728
Stednavnsdatabaser: - http://www.dokpro.uio.no/stedsnavn.html
Vegaøyan / The Vega Archipelago
- http://whc.unesco.org/uploads/nominations/1143.pdf
'A cluster of dozens of islands centered on Vega, just south of the Arctic Circle, forms a cultural landscape of 103,710-ha, of which 6,930 is land. The islands bear testimony to a distinctive frugal way of life based on fishing and the harvesting of the down of eider ducks, in an inhospitable environment. There are fishing villages, quays, warehouses, eider houses (built for eider ducks to nest in), farming landscapes, lighthouses and beacons. There is evidence of human settlement from the Stone Age on. By the 9th century, the islands had become an important centre for the supply of down which appears to have accounted for around a third of the islanders’ income. The Vega Archipelago reflects the way fishermen/farmers have, over the past 1500 years, maintained a sustainable living and celebrates the contribution of women to eiderdown harvesting.'
Demografi: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank: Migration and Remittances Factbook 2011. Fridtjof Nansen. Norsk Utvandrermuseum.
- http://www.emigrantmuseum.no/index_en.html
Norway: Migrant Quality, Not Quantity By Betsy Cooper, Migration Policy Institute, 2005.
http://www.migrationinformation.org/Feature/display.cfm?ID=307 Links With The Past - Scandinavians in New Zealand.
Den Norsk-Amerikanske Venstreforening
Historie: Oldtiden. Palæontologi: Protection of articulated marine Jurassic reptiles of Svalbard. / : Hans Arne Nakrem et al Progeo News, No. 4, 2004
- http://www.progeo.se/news/2004/pgn404.pdf
Helleristninger / petroglyph.
The World Heritage Rock Art in Alta. / : Karin Tansem & Heidi Johansen.
- http://www.alta.museum.no/alta/vedlegg/a8alta.pdf
Vikingetiden. Worsaae, Jens Jakob Asmussen: Minder om Danske og Nordmændene i England, Skotland og Irland.
- Kjøbenhavn : C. A. Reitzel, 1851. - 468 s.
- http://archive.org/details/minderomdanskeo00worsgoog
'De Danske i England.--Nord-mændene i Skotland.--Nordmændene i Irland.'
Middelalderen. Kongeriget Hordaland. Kongeriget Hålogaland. Kongeriget Rogaland. Island var kolonialiseret af Norge i og efter vikingetiden. Hansestæderne. Kalmarunionen (1397-1523). Norge var kolonialiseret af Danmark i middelalderen 1537-1814 og i union under Sverige 1815-1905.
Dansk biografisk lexikon, tillige omfattende Norge for tidsrummet 1537-1814 (1887)
- http://www.archive.org/details/danskbiografisk00bricgoog
Dagligt Liv i Norden i det sekstende Aarhundrede. / : Troels Troels-Lund.
Fjerde udgave. - København, Kristiania : Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1914.
- http://runeberg.org/dagligt/
Gyldendal. 5. Udg., med stærkt forøget Billedstof. Ved Knud Fabricius. I-XIV, 1929-31. 1 : 1. Bog: Land og Folk ; 2. Bog: Bønder- og Købstadsboliger ; 3. Bog Herregaarde og Slotte ; 4. Bog: Klædedragt, 2 : 5. Bog: Fødemidler ; 6. Bog: Hverdag og Fest ; 7. Bog: Aarlige Fester ; 8. Bog: Fødsel og Daab, 3 : 9. Bog: Trolovelse ; 10. Bog: Forberedelse til Bryllup ; 11. Bog: Bryllup, 4 : 12. Bog: Ægteskab og Sædelighed ; 13. Bog: Livsbelysning ; 14. Bog: Livsafslutning.
Erslev, Kristian Sofus August: Danmark-Norges Len og Lensmænd 1596-1660, (1885).
- http://www.archive.org/details/danmarknorgeslen00ersl

Baden, Gustav Ludvig: Dansk-norsk historisk bibliothek, indeholdende efterretning om de skrifter, som bidrage til dansk-norsk historiekundskab.
- Odense : Søren Hempel, 1815. - 358 s.
- http://archive.org/details/dansknorskhisto00badegoog
Berntsen, Arent: Danmarckis oc Norgis Fructbar Herlighed / udi Fire Bøger forfattet : Den første Bog indeholder Danmarckis oc Norgis Fructbarhed / Deeling / Kióbstæder / Indbyggeris Qualiteter, oc fornæmste Omstænde. Med hosfóyede Delinea-tioner &c : Den Anden Bog forklarer Jordegodtzis Eyendom / Herlighed / Deeling / Indkomst / Accidentier, &c Hoorledis- oc aff hvadudgifois / beregnis etc. Hosfóyed Sædelands-Engbouds-Oldenskoufs-Landgilds- oc Arbeds P: Taxter oc Udregninger : Den Trevie Bog handler om Jordegodtzis Kiób oc Sal / Sódskind- oc Magiskifters-sambt Marckereebnings Forhold / med nogle deraff reigsende processers oc Pantsætnings Omstænde / etc : Den Fierde Bog fremstiller Maal oc Vects Underskeed / i hvers Land / Syssel oc Lehn / i Danmark / Norge / Holsten / Island / Færóe etc. Hosfóyed Udspißnings Taxter, til Egne Bord / Hof-Tienere / Krigs- oc skibs Folck / Arbeydere / Hospitaler / etc. Alle (især unge Hof-Tienere) som i Kiób / Skifter / etc. Jordegods hafve al beregne / Til Nøtte oc Tieniste sammen-skrefvet. - Kiøbenhafn : Peder Hake, paa Jørgen Holsts Bogf. Be-kostning 1656. - xx+322+652+48 s.
[Digitaliseret af Bayerische Staatsbibliothek.]

Diplomatic relations of the United States with Sweden and Norway, 1814-1905, (1920)
http://www.archive.org/details/diplomaticrelat00hovdrich
Nansen, Fridtjof: Norge og foreningen med Sverige, (1905).
http://www.archive.org/details/norgeogforening00nansgoog
Terp, Holger: Bomb Target Norway : A short documented and illustrated introduction to the history and policy of Norway, 08/01/2011
Norge har modtaget bistand via den amerikanske Mutual Defense Assistance Act / den gensidige forsvarsbistandslov under Den kolde krig.
Forging a maritime alliance: Norway and the evolution of American Maritime Strategy 1945-1960. / : Mats Berdal. ; Forsvarsstudier 411993). - 131 s.
'This study is based largely on aspects of my doctoral dissertation from Oxford University in which I examined Norway's place in the strategic policies of the Eisenhower administration from 1954 to 1960... In the final chapter attention is focused on the period after 1957 when the US Navy assumed additional duties in the Atlantic, much as the Sixth Fleet had done in the Mediterranean after the Second World War. The growth of US naval activities in the North Atlantic between 1957 and 1960, and their direct and indirect implications for Norway, will be assessed in relation to three key areas: (1) the measures introduced to strengthen US anti-submarine warfare capabilities, (2) the deployment of Fleet Ballistic Missile submarines (POLARIS) in the Norwegian Sea, and (3) the growing concern within the US Navy about possible limited war scenarios on the Northern Flank.'
Kultur: Kultur: Compendium
- http://www.culturalpolicies.net/web/compendium.php og
- http://www.culturalpolicies.net/web/profiles-download.php?pcid=1010
Ordbøger: herunder Bokmålsordboka, Nynorskordboka og Johan Fritzners Ordbog over Det gamle norske Sprog
Norsk kulturråd og kulturnett.no
Massemedier og pressefrihed:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen. Bogvæsen:
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art
Film: Nasjonalbiblioteket (Oslo)
- www.nb.no
Teater:
Det norske Theater i Bergen
Politik: Demokratisk parlamentarisme
Regeringer: regjeringen.no - http://www.regjeringen.no/nb.html?id=4
Lovgivende forsamling, parlament:
Stortinget - http://www.stortinget.no/no/
Innvalgte fra 1945 -
Stortingsarkivet: Møter for lukkede dører : Stortinget 1901-1924 - 135 s.
- http://www.stortinget.no/PageFiles/288/1901-1924.pdf
eksempelvis Innbydelse fra den franske parlamentariske freds- og voldgiftsgruppe til Stortinget og Stortingets freds- og voldsgiftsgruppe til et møte i Paris av deputerte fra det norske storting samt fra den svenske og danske riksdag i november d.å. Vedtak: Beslutningen offentliggjøres. 1-45 (21.10.1904)~, jf. S.tid. s. 108, og, Hemmelige dokumenter: Tillæg 2 til indst. S. X (1909)~ fra militærkomiteen angaaende anskaffelse af kikkertsigter for gevær...
'Anledningen til å avholde møter for lukkede dører ble benyttet i svær liten grad i tiden før 1905. Men i den dramatiske situasjonen omkring unionsoppløsningen, der Stortinget var en hovedaktør, ble det holdt en rekke møter for lukkede dører. I årene etter 1905 var det den forsvarspolitiske og handelspolitiske situasjon som lå bak bruken av møter for lukkede dører. Tiltak for å styrke forsvaret under verdenskrigen 1914-18 og handelspolitiske overveiinger i forhold til «vinlandene» var begge saksområder som medførte utstrakt bruk av lukkede dører. Etter hvert vokste antallet hemmelige dokumenter og møtereferater i Stortingets arkiv til et betydelig omfang. Da Tyskland angrep Norge i april 1940 ble Stortingets hemmelige arkivmateriale gjennomsøkt av okkupasjonsmakten. En rekke dokumenter, bl.a. referater fra møter for lukkede dører i årene 1915-17, ble fjernet og sendt til Berlin. Dokumentene ble ettersøkt etter krigen, men bare en brøkdel kom til rette, og ble brakt på plass i Stortingsarkivet igjen.'
Valg:
Tekst:
Norge blev selvstændig i 1905.
Også krig er terror: Et kritisk oppgjør med det nye NATO, maktpolitikken til USA og Norges egen rolle som medløper. / : Gunnar Garbo. - Sparnäs : Irene Publishing, 2014.
U.S. Strategic Interests in the Arctic : An Assessment of Current Challenges and New Opportunities for Cooperation A Report of the CSIS Europe Program. / Heather Conley, Jamie Kraut. Center for Strategic and International Studies, 2010. - 33 s.
- http://csis.org/files/publication/100426_Conley_USStrategicInterests_Web.pdf
International organisering
Norge var medlem af Folkeforbundet og er medlem af Antarktis traktatsystemet / Antarctic Treaty System, Arktisk Råd, Europarådet, FN, det internationale energiagentur, det internationale havundersøgelsesråd ICES, NATO, Nordisk Råd, OSCE.
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Norway.
Værnepligt: WRI: Country report and updates: Norway.
Efterretningstjenester: Ikkevoldssagen.
Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om årsmelding til Stortinget fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2005. Dokument nr. 20 (2005-2006). - 12 s.
Paramilitære styrker:
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Religion:
Sociale forhold:: Dahlin, Ulrik: Norge har sagt undskyld til børnehjemsbørn: Både Stortinget, regeringen og kong Harald har sagt undskyld til nordmænd, der som børn har været anbragt og udsat for vanrøgt og seksuelle overgreb. Indtil nu har de anbragte børn modtaget omkring 286 mio. kroner i erstatning fra staten og kommunerne. Lagt på information.dk 3. november 2011 kl. 18:25. Bragt i den trykte udgave 4. november 2011 på side 6 i 1. sektion. Senest opdateret 3. november 2011 kl. 20:02.
Ødegaard, Ola: Ingen barndom.
- Oslo : Cappelen - 1985. - 173 s.
Uddannelse
Universiteter

Candidati og examinati juris 1736-1936 : candidati politices 1852-1936 : candidati actuarii 1922-1936. / : A. Falk-Jensen og H. Hjort-Nielsen . - København : I kommission hos Gad, 1957. - 445 s. [Online].
Worm, Jens: Forsøg til et lexicon over danske, norske og islandske lærde mænd, som ved trykte skrifter have giort sig be-kiendte, saavelsom andre ustuderede, som noget have skrevet, hvorudi deres fødsel, betydeligste levnets omsættendigheder og død ved aarstal kortelig erindres, og deres skrifter, saavidt mueligt, I-III. - 690+728+1366 s.
- Helsingøer, Trykt i det Kongelig allene privilegerede bogtrykkerie, 1771.
- v. 2. Kiøbenhavn, Trykt paa det Typographiske selskabs bekostning hos August Frieder. Stein, 1773.
- v. 3. Kiøbenhavn, Trykt paa Glydendals forlag hos August Friderich Stein, 1784.
- http://archive.org/details/forsgtiletlexic00wormgoog ,
- http://archive.org/details/forsgtiletlexic01wormgoog , og
- http://archive.org/details/forsgtiletlexic02wormgoog

Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturresourcer: Aluminium, kul, olie og naturgas.
CRS: Europe’s Energy Security: Options and Challenges to Natural Gas Supply Diversification. / Michael Ratner et al. 2012. - 32 s.
Energi, erhverv, handel og industri:
Våbenfabrikker, våbenhandel og våbentransporter / Weapon Factories, arms trade and -transport:
Import af store våbensystemer og ammunition fra: Danmark, Sverige, USA.
Justitsministeriets våbenudførselstilladelser i 2009. I: Udenrigsministeriet: Udførsel af våben og produkter med dobbelt anvendelse fra Danmark for 2009. 2010. - 100 s. . 2010. - 100 s.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page