Norge

Norsk Ikkevold, 1983:4
Danmarckis oc Norgis Fructbar Herlighed, detalje fra titelbladet
Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krigsdeltagelse ; kultur ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; efterretningstjenester ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography, nature, demographics, history, war participation, culture, music, politics, political parties, intelligence agencies, peace movements, religion, social issues, education, economy and arms trade.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Geografi: Norge er et nordeuropæisk, skandinavisk kongerige med grænser til Finland, Rusland, det forhenværende Sovjetunionen (1944-1991) og Sverige og med søgrænser til Barentshavet og Norskehavet i Atlanterhavet.
Kultur: Kultur: Compendium
- http://www.culturalpolicies.net/web/compendium.php og
- http://www.culturalpolicies.net/web/profiles-download.php?pcid=1010
Ordbøger: herunder Bokmålsordboka, Nynorskordboka og Johan Fritzners Ordbog over Det gamle norske Sprog
Norsk kulturråd og kulturnett.no
Massemedier og pressefrihed / Mass media and freedom of the press:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen / Libraries. Bogvæsen / Books:
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art
Film / Movies / cinéma / Cine / Filme: Nasjonalbiblioteket (Oslo)
- www.nb.no
Teater:
Det norske Theater i Bergen
Politik: Demokratisk parlamentarisme
Norge blev selvstændig i 1905.
Forfatning, grundlov / constitution / Verfassung:
Rigsforsamlingen på Eidsvoll 1814
Regeringer / Governments: regjeringen.no - http://www.regjeringen.no/nb.html?id=4
Lovgivende forsamling, parlament:
Stortinget - http://www.stortinget.no/no/
Innvalgte fra 1945 -
Stortingsarkivet: Møter for lukkede dører : Stortinget 1901-1924 - 135 s.
- http://www.stortinget.no/PageFiles/288/1901-1924.pdf
eksempelvis Innbydelse fra den franske parlamentariske freds- og voldgiftsgruppe til Stortinget og Stortingets freds- og voldsgiftsgruppe til et møte i Paris av deputerte fra det norske storting samt fra den svenske og danske riksdag i november d.å. Vedtak: Beslutningen offentliggjøres. 1-45 (21.10.1904)~, jf. S.tid. s. 108, og, Hemmelige dokumenter: Tillæg 2 til indst. S. X (1909)~ fra militærkomiteen angaaende anskaffelse af kikkertsigter for gevær...
'Anledningen til å avholde møter for lukkede dører ble benyttet i svær liten grad i tiden før 1905. Men i den dramatiske situasjonen omkring unionsoppløsningen, der Stortinget var en hovedaktør, ble det holdt en rekke møter for lukkede dører. I årene etter 1905 var det den forsvarspolitiske og handelspolitiske situasjon som lå bak bruken av møter for lukkede dører. Tiltak for å styrke forsvaret under verdenskrigen 1914-18 og handelspolitiske overveiinger i forhold til «vinlandene» var begge saksområder som medførte utstrakt bruk av lukkede dører. Etter hvert vokste antallet hemmelige dokumenter og møtereferater i Stortingets arkiv til et betydelig omfang. Da Tyskland angrep Norge i april 1940 ble Stortingets hemmelige arkivmateriale gjennomsøkt av okkupasjonsmakten. En rekke dokumenter, bl.a. referater fra møter for lukkede dører i årene 1915-17, ble fjernet og sendt til Berlin. Dokumentene ble ettersøkt etter krigen, men bare en brøkdel kom til rette, og ble brakt på plass i Stortingsarkivet igjen.'
Valg / Elections:
Parties & Elections In Europe: The database about parliamentary elections and political parties in Europe, by Wolfram Nordsieck.
- http://www.parties-and-elections.eu/index.html
Stortingsvalg:
1903, 1906, 1909, 1912, 1915, 1918, 1921, 1924, 1927, 1930, 1933, 1936, 1945, 1949, 1953, 1957, 1961, 1965, 1959, 1973, 1977, 1981, 1985, 1989, 1993, 1997, 2001, 2005, 2009, 2013.
Statistisk sentralbyrå:
- http://www.ssb.no/sok?sok=stortingsvalg
Kommunalvalg
2015.
Folkeafstemninger:
Også krig er terror: Et kritisk oppgjør med det nye NATO, maktpolitikken til USA og Norges egen rolle som medløper. / : Gunnar Garbo. - Sparnäs : Irene Publishing, 2014.
U.S. Strategic Interests in the Arctic : An Assessment of Current Challenges and New Opportunities for Cooperation A Report of the CSIS Europe Program. / Heather Conley, Jamie Kraut. Center for Strategic and International Studies, 2010. - 33 s.
- http://csis.org/files/publication/100426_Conley_USStrategicInterests_Web.pdf
International organisering
Norge var medlem af Folkeforbundet og er medlem af Antarktis traktatsystemet / Antarctic Treaty System, Arktisk Råd, Europarådet, FN, det internationale energiagentur, det internationale havundersøgelsesråd ICES, NATO, Nordisk Råd, OSCE.
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Norway.
Værnepligt: WRI: Country report and updates: Norway.
Efterretningstjenester: Ikkevoldssagen.
Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om årsmelding til Stortinget fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2005. Dokument nr. 20 (2005-2006). - 12 s.
Paramilitære styrker:
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Religion:
Sociale forhold: Dahlin, Ulrik: Norge har sagt undskyld til børnehjemsbørn: Både Stortinget, regeringen og kong Harald har sagt undskyld til nordmænd, der som børn har været anbragt og udsat for vanrøgt og seksuelle overgreb. Indtil nu har de anbragte børn modtaget omkring 286 mio. kroner i erstatning fra staten og kommunerne. Lagt på information.dk 3. november 2011 kl. 18:25. Bragt i den trykte udgave 4. november 2011 på side 6 i 1. sektion. Senest opdateret 3. november 2011 kl. 20:02.
Ødegaard, Ola: Ingen barndom.
- Oslo : Cappelen - 1985. - 173 s.
Uddannelse
Universiteter

Candidati og examinati juris 1736-1936 : candidati politices 1852-1936 : candidati actuarii 1922-1936. / : A. Falk-Jensen og H. Hjort-Nielsen . - København : I kommission hos Gad, 1957. - 445 s. [Online].
Worm, Jens: Forsøg til et lexicon over danske, norske og islandske lærde mænd, som ved trykte skrifter have giort sig be-kiendte, saavelsom andre ustuderede, som noget have skrevet, hvorudi deres fødsel, betydeligste levnets omsættendigheder og død ved aarstal kortelig erindres, og deres skrifter, saavidt mueligt, I-III. - 690+728+1366 s.
- Helsingøer, Trykt i det Kongelig allene privilegerede bogtrykkerie, 1771.
- v. 2. Kiøbenhavn, Trykt paa det Typographiske selskabs bekostning hos August Frieder. Stein, 1773.
- v. 3. Kiøbenhavn, Trykt paa Glydendals forlag hos August Friderich Stein, 1784.
- http://archive.org/details/forsgtiletlexic00wormgoog ,
- http://archive.org/details/forsgtiletlexic01wormgoog , og
- http://archive.org/details/forsgtiletlexic02wormgoog

Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturresourcer: Aluminium, kul, olie og naturgas.
CRS: Europe’s Energy Security: Options and Challenges to Natural Gas Supply Diversification. / Michael Ratner et al. 2012. - 32 s.
Energi, erhverv, handel og industri:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page