Edward Carpenter: Aldrig mere, 1916.

Aldrig mere Krig

Slagord anvendt under og efter første verdenskrig. Den engelske pacifist Edward Carpenter anvendte udtrykket Aldrig mere i en pjece i 1916.
Dansk liberal, ikkepartipolitisk pacifistisk fredsbevægelse grundlagt oktober 1926. I midten af 1930erne blev AmK kaldt et Forbund af absolutte Krigsmodstandere, fordi Verdenskrigens Veteraner i Danmark havde tilsluttet sig WRI. AmK er den danske afdeling af War Resisters' International og European Nuclear Disarmament. Medinitativtager ved etableringen af Hjælpefondet 1939-1940?, Hjælpefond 42, Ungdommens Fredsudvalg, Hjælpefond 43, Fredsvennernes Fond?, Fredsvennernes Hjælpearbejde; Dansk Fredsråd; Kampagnen mod Atomvåben, Tværpolitisk fællesaktion for neutralitet og Samarbejdsudvalget mod NATO. Demonstration i Århus Havn mod losning af Honest John-raketter, janaur 1960. Initiativtager sammen med Kvinder for Fred til etablering af Initiativet Nej til krig og terror.
AmK var medlem af Dansk Ungdoms Fællesråd fra 1937 og Landskampagnen Stop Atomraketterne og støttede Fredsfestival 1986.
Aldrig mere Krig er aktuelt kollektivt medlem af Dansk Fredsråd, Fredsbevægelsens Koordineringsgruppe, Fredskommissionen af 1998 og Det danske Fredsakademi .
AMK anbefaler at stemme nej til EU-forfatningstraktaten.
Hjælpefond [1940]: “Siden krigens udbrud har det været umuligt at sende penge til England…En del af det arbejde, som forhen er blevet udført af vort internationale sekretariat, [er] nu blevet overdraget til Aldrig mere Krigs hovedbestyrelse… For i nogen Grad at staa rede har hovedbestyrelsen besluttet at oprette et Hjælpefond. Tanken er, at alle de penge, som indgaar i fondet, paa en eller anden maade skal gaa til hjælpearbejde i krigsramte lande eller andre steder, hvor krig sætter sine spor, baade mens krigen varer og ikke mindst naar den er forbi og man skal til at bygge op alt det, som nu slaas i stykker.”
Kilde: Jonassen, H.: Hjælpefondet. I: Aldrig mere Krig, 1940:7 [januar] s. 60.
Hjælpefondens midler af penge og rationeringskort anvendes til “de nordmænd der vender hjem efter længere tids ufrivilligt ophold under forfærdende kaar.“ I 1943 “hjælpes 5-10 mand pr. uge”.
Kilde: AmK Kredsmeddelelse, III februar 1943 s. 1.
Hjælpefond 42 midler anvendes i Århus til “norske fanger, der passerer Danmark paa gennemrejse til og fra Tyskland. Desuden anbefales det at tegne "fadderskab [gennem Røde Kors] for norske fanger i [koncentrationslejren] Oranienburg”.
Kilde: AmK Kredsmeddelelse, november 1943. s. [1].
Senere bruges midler fra fonden til “bespisning af norske børn“.
Kilde: AmK Kredsmeddelelse, juni 1944. s. [1].
Danske koncentrationslejrfanger får madpakker betalt af den danske stat. “Det sidste gælder ikke de danske jøder”.
Kilde: AmK Kredsmeddelelse, juni 1944. s. [1].
Hjælpefond 43: “Formændene vil faa nærmere besked angaaende et nyt hjælpearbejde, som lige er paabegyndt. Der er brug for hurtig og ret stor hjælp til mennesker som befinder sig i fortvivlende forhold, - og hjælpen maa ydes selv om vi fortsætter med 42. Det er store krav om hjælp, I stadig modtager, men har vi ikke tit talt om og ønsket os virkeligt positive opgaver? Hjælpen sendes til H. Jonassen“.
Kilde: AmK Kredsmeddelelse, november 1943. s. [2].
Aldrig mere Krig deltog i kampagnen for at få Danmark udmeldt af NATO i 1970.
Plakat af Jesper Deleuran for Aldrig mere Krig, august 2005AmK-medlemmer har specielt været politisk aktive i:
Fredspolitisk Folkeparti, Det radikale Venstre, Retsforbundet, SF og Socialdemokratiet.
AmK blev, ifølge PET-kommissionens beretning fra 2009, overvåget af Politiets Efterretningstjeneste under den kolde krig.
Blandt medlemmer af AmK kan nævnes Arne Hansen, Dagmar Andreasen, Leo Anker Jensen, Ole Galster Balch, Inger Bjørn Andersen, Thomas Christensen, Meta Ditzel, Per Ekelund, Knud Engel, Mogens Errboe, Bitten Forchhammer, Tine Forchhammer, Troels Forchhammer, Geert Grønnegaard, Arne Hansen, Heinz Hansen, Uffe Hansen, Svend Haugaard, Peter Henning, Gunnar Jensen, H. P. Jespersen, Hagbard Jonassen, Vig Knudsen, Lars Larsen-Ledet, Erik Mathiasen, Otto Mathiasen, Alfred Melgaard, Niels Mejnert Mikkelsen, Børge Pehrson, Michael Perlmutter, Carl Heinrich Petersen, Kai Petersen, Axel Pille, Poul Rosenhoff, Ulla Røder, Carl Scharnberg, Gunnar Skov Andersen, Grete Stenbæk Jensen, Niels Stenbæk Jensen, Henning Sørensen, Holger Terp, Jens Thoft, Kristian Thule Hansen og Judith Winther.
Amk udgiver tidsskrifterne: Aldrig mere Krig, 1932-46, Kredsmeddelelser 1940-1950, Pacifisten, 1946-1970, Ikkevold, 1970-2003 og Nyhedsbrev 2005.
Bladsamarbejde med Folkereisning mot Krig fra 2005-. Arkiv på ABA. Arkiv nr. 1982.
Se også: Pacifistisk Aktionsgruppe.

Litteratur

Christiansen, Niels: Rapport i anledning af undersøgelsen ved auditør af visse forhold vedrørende Forsvarets Efterretningstjene­ste og Militærnægterforeningen mv. i perioden 1970 - 1978 : Afgivet den 16. August 1999 til Forsvarsministeriet af vicegeneralauditør, Niels Christiansen. - København : Forsvarets Auditørkorps, 1999. - 68 s.
Jonassen, Hagbard: Resistance in Denmark.
En nordjysk ildsjæl [Arne Hansen]. I: Arbejderen, 08/15/2006.
Verdenskrigens Veteraner danner Fynsafdeling. I: Fyns Venstreblad, 10/22/1929


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page