forvaltning

1. Offentlig eller privat bestyrelse; ledelse; administration.
2. De forvaltende kommunale, regionale eller statslige myndigheder, herunder centraladministrationen.
I Danmark administreres der efter grundloven, forvaltningsloven og lovgivning, der er releant for de forslellige myndigheder.
Bekendtgørelse af forvaltningsloven, 2014
§ 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning.
Stk. 2. Loven gælder desuden for al virksomhed, der udøves af
1) selvejende institutioner, foreninger, fonde m.v., der er oprettet ved lov eller i henhold til lov, og
2) selvejende institutioner, foreninger, fonde m.v., der er oprettet på privatretligt grundlag, og som udøver offentlig virksomhed af mere omfattende karakter og er undergivet intensiv offentlig regulering, intensivt offentlig tilsyn og intensiv offentlig kontrol...
Se også: Forvaltningsnævnet ; liggetid.

Litteratur

Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page