Forvaltningsnævnet

Kaldet Forvaltningsnævnets Sekretariat
Oprettet 1947 under: Finansministeriet.
Fortsættes 1965 som: Administrationsrådets Sekretariat.
Fortsættes 1970 som: Administrationsdepartementet.
Betænkning om effektivisering af statsadministrationen : afgivet af det af finansministeren den 19. november 1964 nedsatte udvalg. Finansministeriet, 1965.; Betænkning 388)
Af større institutionsundersøgelser fra de senere år kan nævnes undersøgelserne vedrørende: Forsvarets bygningstjeneste, mødrehjælpinstitutionerne, Geodætisk institut, vejdirektoratet, arbejdsdirektoratet, Danmarks radio, undervisningsministeriet, udenrigstjenesten, ulykkesforsikringsdirektoratet, sygekassedirektoratet, ammunitionsarsenalet, krudtværket, våbenarsenalet, forsvarets intendanturtjeneste og forsvarets lægekorps. For tiden undersøges bl.a. statens åndssvageforsorg, amtstuerne og hærens tekniske tjenester.
Se også: Forvaltning.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Registrant over arkivalier fra Forvaltningskommissionen af 1946 og Forvaltningsnævnet.
/ : Nils Bredsdorff. Roskilde Universitetsbibliotek, 2001.
; Skriftserie fra Roskilde Universitetsbibliotek nr. 37)

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page