Formanden for Foreningen af antimilitaristiske præster, Uffe Hansen

Foreningen af antimilitaristiske præster ;
Dansk Gruppe af Antimilitaristiske Præster

Historisk dansk kristen fredsgruppe oprettet 1931, ledet af pastor Hans Koch og senere af valgmenigehdspræst Uffe Hansen. Blandt medlemmerne kan nævnes: A. B. Døcker, H. Høgsbro, G. Sparring-Petersen. Foreningen mente: "Idet vi anser al Krig for stridende mod Kristendommens Aand, vil Gruppens Medlemmer nægte enhver Deltagelse i Krig og støtte alle Bestræbelser, deer modarbejder Krig og tjener til at fremme og sikre international Fred og Broderskab".
Se også: Danmark: Fredsbevægelser ; præster.

Litteratur

Sparrring-Petersen, G.: Dansk Gruppe af Antimilitaristiske Præster. I: Freds-Varden, 1931:2 s. 18-22.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page