præst

Græsk: den ældste. Oprindelig leder af menighedens praktiske anliggender (disse varetages nu af menighedsrådet).
Teologisk uddannet person der er ansat som en menigheds leder, med det hverv at forkynde religion og foretage religiøse ritualer som dåb, messe, nadver, konfirmation, vielse og begravelse. I Danmark er sognepræsten og eller kordegnen både personregisterfører og begravelsesmyndighed.
Præster er bl.a. organiseret i Danske Præsteforening.
Blandt præster kan nævnes: Charles Freer Andrews ; James Barr ; Uffe Birkedal ; Arthur William Blaxall ; Uffe Hansen ; Martin Luther King jr. ; Bart de Ligt ; William Ladd ; Abraham Johannes Muste ; Martin Niemöller ; Kirby Page ; Niels Stensen ; Harald Søbye ; Noah Worchester
Se også: Anetavle ; Clergy and Laity Conserned ; biskop ; degn ; domskole ; Foreningen af antimilitaristiske præster ; Forsoningsforbundet ; feltpræst ; fredspræst ; gejstelighed ; iman ; kaldsbog ; kannik ; kapellan ; kirke ; kirkebøger ; kirkeregnskabsbøger ; kirkeret ; ordination ; pastor ; patriark ; pebling ; præstedømme ; Præsteforeningen ; præstegæld ; præstegård ; præsteindberetninger ; præsteliste (series pastorum) ; præsterytter ; præsteseminar ; præstestyre ; præstetiende ; sognekaldsarkiver ; sognepræst ; valgmenighedspræst ; visitatsindberetninger ; værnepræst.

Litteratur

Maanedsblad for den danske folkekirche, I-II. / : Danske Præsteforening, 1898.
- http://archive.org/details/maanedsbladford00prgoog


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page